نحوه درمان سرمازدگی به چه صورت است..؟؟


نحوه درمان سرمازدگی به چه صورت است..؟؟

نحوه درمان سرمازدگی به چه صورت است..؟؟

 

سرمازدگی

سرمازدگی فعل و انفعالی قسمتی از بدن است که در معرض میگیرند. سرمازدگی به نسبت قسمت هائی از نسج که آسیب دیده است تقسیم بندی می شود. درجه یکم = آن قسمت سرمازده دردناک است و پوست قرمز تیره می شود. درجه دوم = در سرمازدگی درجه ۲ - پوست قرمز روشن یا ابی میشود و امکان زیاد دارد که قسمت سرمازده طاول بزند. درجه سوم = در سرمازدگی درجه ۳- آن قسمت سرمازده سفت می شود. رنگ پریده ترد و شکننده خواهد شد. در سرمازدگی شدید خون در عروق منعقد میشود بالنتیجه امکان زیاد دارد که بمرگ آن نسوج و آن قسمت از عضو منجر گردد بخصوص اگر جریان خون برای مدت زمانی در آن عضو قطع گردد.عضو سرمازده را نبایستی فوراً گرم کرد بلکه آن عضو را باید بتدریج گرم کرد تا بحرارت بدن برسد. اگر عضو سرمازده درجه ۱، را گرم کنیم بخارش و مورمور میافتد. اگر عضو سرمازده درجه ۲، را گرم کنیم متورم می شود و درد میگیرد و امکان دارد پوست بیندازد و آن قسمت دارای پوست صافی بشود. اگر عضو درجه ۳، سرمازده را گرم کنیم مثل اینکه نسوج عضو سرمازده اب میشود و خطرات زیادی را در پی خواهد داشت که یکی از آنان قانقرایای (سیاه شدن) عضو استپ

درمان سرما زدگی

۱- عضو سرمازده را نباید مالش داد. ۲- نباید فوراً عضو سرمازده را گرم کرد بخصوص گرمای زیاد، بلکه باید بتدریج گرم کرد تا کم کم بدرجه حرارت بدن برسد نه بیشتر، انهم موقعی که جریان خون ادامه پیدا کرد. شروع کار باید با آب خنک آغاز شود (نه آب خیلی سرد) - سپس بتدریج آب را گرم کرده تا به حرارت بدن برسد. بعد از اینکه ان عضو رنگ طبیعی خود را پیدا کرد و خون جریان یافت - می توان آن شخصی را باطاق گرم منتقل کرد (اما بازنه با عجله). برای سرمازدگی درجه ۲، می توان مثل سرمازدگی درجه ۱، رفتار کرد فقط آب را خیلی خیلی بتدریج و با مدت زمان بیشتری باید گرم کرد زیرا اگر در گرم کردن آب عجله بخرج داده شود آن قطعه عضو پوست میاندازد. بقسمی که ۲۰ - ۳۰ دقیقه وقت قبلا باید صرف کرد تا بیمار بتواند داخلی اطاقی گرم بشود. تازه وقتی هم که بیمار وارد اطاق گرم شد نباید آن عضو را مستقیماً در معرض گرما قرار داد. (نباید جلو بخاری داغ یا منقل این طریقه کم و بیش از خیلی سالیان قبل هم متداول بود مثلاً کسانی که در اثر اتفاقات یا خبرهای ناگوار دچار بیهوشی می شدند. فاصله بین شست و انگشت دو دستشان را محکم فشار میدادیم و بیمار بهوش می آمد هم چنین با فشار بین ترقوه و گردن،ویا می توان در مقابل منقل  آتش نگاه داشت - نباید به رادیاتور گرم چسباند). برای درمان سرمازدگی درجه ۳ باید مثل سرمازدگی درجه ۲رفتار کرد باستثنای اینکه در گرم کردن عضو در اطاق خیلی بیشتر باید حوصله بخرج داد. فراموش نشود که سرمازدگی درجه ۲ - و درجه ۳ باید حتماً زیر نظر پزشک درمان شود. (البته خیلی بهتر است تا از خطرهای بعدی جلوگیری شود). اگر تمام بدن در معرض سرمایی شدید قرار گیرد - آن شخص سست و کرخ می شود - حرکت مشکل میگردد - بینائی از بن میرود - تلوتلو میخورد و میافتد بدون مقاومت: خواب آلودگی سپس بیهوشی می شود.

درمان

درمان خیلی سریع و هرچه زودتر باید اجراء شود. اول باید بیمار را در اطاق سرد برد در پتو پیچید و اگر تنفس قطع شده است تنفس مصنوعی را شروع کرد بهر طریقه ممکن - اعضاء بیمار را همان زیر پتو با محلول از (مقدار متساوی الکل و آب نیم گرم) مالش داد. وقتی بیمار حرکتی خورد و فعلی و انفعالی نشان داد بتدریج می توان هوای اطاق را گرم کرد - در اینحال می توان مایعات گرم و قهوه چای - کاکائو و امثال آن به بیمار داد. فراموش نشود که درمان چنین بیماری باید ساعت های زیادی ادامه یابد تا بیماری که مرگ او را تهدید میکرد حیات دوباره را باز یابد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد