نحوه مصرف داروی  نووان ترون در مبتلایان به ام اس 


نحوه مصرف داروی  نووان ترون در مبتلایان به ام اس 

نحوه مصرف داروی  نووان ترون در مبتلایان به ام اس 

 

به عنوان یک مقیاس الحاقی، مصرف نووان ترون به هشت تا دوازده دوز طی دو سه سال محدود می شود و انجام تستهای قلبی، قبل از هر بار تجویز دارو، توصیه می شود. به علاوه، تجویز نووان ترون با افزایش احتمال خطر بروز لوسمی میلوژنوس حاد ثانویه همراه است، البته، تصور می شود این وضعیت بیشتر در مواردی رخ دهد که فرد قبلا تحت درمان با یک داروی تضعیف ایمنی دیگر قرار گرفته باشد یا نووان ترون به همراه رادیوتراپی یا دیگر داروهای شیمی درمانی تجویز شده باشد.

دیگر داروهای تضعیف ایمنی

علاوه بر نووانترون، داروهای تضعیف ایمنی متعدد دیگری هم وجود دارد که در درمان مواردی از ام اس  که ظاهرا به داروهای ردهی اول درمانی جواب نمی دهد، تجویز می شود. هرچند که مورد مصرف اختصاصی آنها توسط FDA مورد تأیید قرار نگرفته ولی به هر صورت داروهای تضعیف ایمنی زیر، در این رابطه استفاده می شود:

 (Cytoxan) سایتو کسان: سایتو کسان یک داروی تضعیف ایمنی قوی است که معمولا برای درمان سرطان تجویز می شود. این دارو سالهاست که برای درمان اماس مورد استفاده قرار میگیرد، اما طبق بررسیهای تأییدنشده، گزارش شده که اغلب (و البته نه همیشه) باعث بهبود وضعیت مبتلایان به ام اس نوع پیشروندهی اولیه و ثانویه می شود.

*ایموران (Imuran) (آزاتیوپرین: azathioprine): ایموران باعث سرکوب ایمنی می شود و همچنین در موارد بیماریهای خودایمنی از قبیل آرتریت روماتوئید )rheumatoid arthritis این دارو استفاده می شود. این دارو همچنین به عنوان بخشی از رژیم شیمی درمانی در مورد بعضی سرطانها، کاربرد دارد.

لوستاتین (Leu statin) (کلادری بین: cladribine): لوستاتین دارویی است که از آن برای درمان لوسمی سلولهای مویی شکل (hairy cell leukemia) استفاده می شود. مطالعات آزمایشگاهی، حاکی از آن است که این دارو در هر دو نوع ام اس  عود کننده - خاموش شونده، و پیشرونده، سودمند است.

متوترکسات (Methotrexate): متوترکسات یک داروی تضعیف ایمنی در یک بررسی مشاهده شده که این دارو روی ام اس نوع پیشرونده - ثانویه .اثر مفید درمانی دارد

هشتی در صورتی که زن یا مردی در سنین باروری هستید، لازم است که احتمال بروز  اثرات این داروهای تضعیف ایمنی را بر قدرت باروری تان، مد نظر قرار دهید. به دلیل آنکه داروهای ضعیف کننده ی ایمنی ممکن است موقتاً یا به صورت دائم در سیکل قاعدگی مداخله کرده یا به تخمک و اسپرم آسیب وارد کند، ممکن است بخواهید از تخمکها و اسپرمهایتان برای استفاده در آینده محافظت کنید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد