نحوه ی آموزش گاز گرفتن و جویدن غذا به کودکان !!


نحوه ی آموزش گاز گرفتن و جویدن غذا به کودکان !!

نحوه ی آموزش گاز گرفتن و جویدن غذا به کودکان !!

آشنا کردن کودک با گاز گرفتن و جویدن

هر کودکی گاز گرفتن و جویدن را با راه و روش خودش یاد می گیرد. موقعی که دندان های نیش کودک سر میزند، باید غذاهای سفت به او ارائه نمائید و بتدریج غذای نرمی که در آن مواذ ریزریز سفت وجود داشته باشد، شروع کنید تا کودک جویدن را یاد بگیرد (گر چه با لثه های خود می جود). اگر دائماً غذای نرم به کودک بدهید، دچار اختلال در اعمال و حرکات زبان می گردد که برای غذای سفت ضرورت دارد.

شما می توانید به غذای نرماو مانند حریره و پروه و میوه جات مقداری گوشات اضافه کنید تا به تدریج عادت کند در صورتی که کودک دوست دارد موز را کاملاً شسته، پوست آن را بکنید و به دست او دهید تا خود آن را گاز zxdcvxv888888889بگیرد و بجود و بخورد (شکل هایشمارهٔ ۶۸ و ۶۹)

شکل ۶۸: کودک یاد گرفته که  نان را گاز بگیرید

شکل ۶۹: کودک بتدریج گاز گرفتن و جویدن موز  را یاد می گیرد

از چه لوازمی باید استفاده کرد؟ کودک را بر روی یک صندلی پایه بلند راست بنشانید، پیشبندی نیز به سینه اش ببندید. قاشق مورد استفاده برای کودک نیز مهم است. قاشق مربا خوری برای دهان یک کودک چند ماهه خیلی بزرگ است، علاوه بر آن گودی آن هم به اندازه ای است که کودک نمی تواند تمام محتویات قاشق را در دهان خود خالی کند. قاشق چایخوری که گود نباشد بهتر است. اگر کودک تان در حال دندان در آوردن است بهتر است از قاشق هایی استفاده نمایید که گودی آن با لاستیک پوشانده شده است، زیرا کودک تان در این زمان علاقه دارد قاشق را گاز بگیرد.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد