درمان گیاهی ام اس


درمان گیاهی ام اس

درمان گیاهی ام اس

  

تشخیص جنس  اصل از تقلب

بارها نظیر این جمله ی گوش نواز را شنیدهایم: «باید حتماً این را امتحان کنیا مراکه خیلی بهتر کردها معجزه می کند» کیست که نخواهد احساس بهتری داشته باشد؟

به خاطر داشته باشید که تجربهی هر فردی در مورد یک درمان یا داروی مکمل، ممکن است با تجربهی فرد دیگر خیلی تفاوت داشته باشد. ممکن است تجربه ی یک نفر خوب و موفقیتآمیز باشد درحالی که دوست دیگرتان در گروه پشتیبانی، اصلاً چنین احساسی نداشته و شاهد عوارض جانبی نامطبوعی بوده باشد.

با درنظر گرفتن فراز و نشیبهای فراوان در سیر این بیماری و این حقیقت که علایم اماس به صورت غیرمترقبه ظاهر و محو می شود، بدون آزمون روی عده ی زیادی از بیماران، امکان ندارد بتوان گفت که یک درمان کارایی دارد یا خیر.

ارزیابی قدرت پاسخ دهی دارونما

پزشکان و محققین بارها مبتلایان به بیماریهای متفاوت را ܘܝܼܢ݈ܝܳܢܽܝ که هر بار اقدام درمانی جدیدی روی آنها انجام می شود، بیماری شان بهبود مییابد - حتی اگر از این درمان جدید، استفاده از دارونما (قرص، آمپول، یا هر ماده ی بدلی دیگری که از هر نظر شبیه نوع واقعی آن است)، باشد؛ و شواهد نشان می دهد که این تازه تمام ماجرا نیست. اگرچه پاسخ ممکن است به طور نسبی روانی باشد «من واقعا امیدوارم بیشتری دارد، متکی به انجام آزمون های کنترل شده هستند، خیلی از متخصصان طب مکمل و  حاشیه سعیی دارند در مورد قدرت پاسخ دهی دارونماهایشان در بهبودی را بیماران، بزرگنمایی کنند. به هرحالی هدف از درمان اماس کنترلي ایمن بیماری و را علایم آن در درازمدت است.

آشنایی با گونه هایی از طب مکمل و حاشیه که ممکن است در درمان علایم ام اس مفيد باشد

اگرچه تعداد کمی از درمان های طب مکمل و حاشیه در آزمونهای کنترل شده ی اما بالینی، در مقیاس وسیع مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما همان بررسی های کوچک هم کافی بوده تا نشان دهد کدامشان ممکن است مفید باشد و کدام یک خیر. در - مباحث بعدی یافتههای خود را در این زمینه برایتان بازگو می کنیم گیاهانی، ویتامین ها و سایرگزینههای طبی کامل و حاشیه که به رافل بران میرور . درمانهای طب مکمل و حاشیه انواع بسیار گوناگونی دارد: بلعیدنی، تزریقی، سرمی یا استنشاقی، به عنوان مثال، موارد زیر را میتوان ذکر کرد

* درمان با سم زنبورعسل : سم زنبور عسل حاوی پروتئینهایی است که بر سیستم ایمنی تأثیر می گذارد، هرچند مکانیسم دقیق آن شناخته شده نیست. این درمان ممکن است عوارض جانبی نادر ولی بالقوه خطرناکی یک ارزیابی بالینی جدید نشان داده که ارزش درماني سم زنبور عسل درمعالجه ی ام اس ، بیش از دارونماها نیست.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد