نسخه ایی کامل از علل و عوامل بیماری لیمفوسیت…


نسخه ایی کامل از علل و عوامل بیماری لیمفوسیت…

نسخه ایی کامل از علل و عوامل بیماری لیمفوسیت...

لیمفوسیت(Lymphocyte)

نوعی از سلولهای سفید (دفاعی) خون میباشد که حدود ۲۰ تا ۵۰ درصد از گلبولهای سفید خون را تشکیل میدهد.

نقش اصلی آن شناسائی مواد خارجی و ساختن آنتی بادی علیه آنهاست. این سلولها خود به دو دسته سلولهای لیمفوسیت T و B تقسیم می شوند.

در بیماران ایدز سلولهای لیمفوسیت نوع T مورد حمله ویروس HIV قرار گرفته و در نتیجه سیستم ایمنی بدن بسیار ضعیف می شود.  

در بعضی از بیماریهای عفونی مزمن مثل بیماری سل و نیز در سرطان خون تعداد این سلولها افزایش قابل ملاحظه ای مییابد.

لیمفوسیت B (به علت اینکه اولین بار در تخمدان جوجه که Bursa نامیده می‌شود مشاهده شده‌اند) دوره تمایز خود را در محل تولید یعنی همان مغز استخوان می گذارنند. این لیموسیت‌ها بیشتر در تولید پادتن و ایمنی هومرال نقش دارند.

لیمفوسیت‌های T که پس از تولید در مغز استخوان وارد تیموس شده و آنجا تمایز می‌یابند و خود چهار نوع هستند که عبارت اند از: لنفوسیت تی سیتوتوکسیک، لنفوسیت تی یاری دهنده، لنفوسیت تی خاطره و لنفوسیت تی سرکوبگر انواع لیمفوسیت‌های تی هستند. لیمفوسیتهای T در ایمنی سلولی و ایمنی تطبیقی سیتوتوکسیک موثرند.

سلولهای کشنده طبیعی (NK cells) در ایمنی سلولی و ایمنی ذاتی دخیل هستند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد