نسخه ای کامل در درمان زخم معده و اثنی عشر


نسخه ای کامل در درمان  زخم معده و اثنی عشر

 نسخه ای کامل در درمان  زخم معده و اثنی عشر

رژیم غذایی و نسخه زخم معده و اثنی عشر

زخم معده و اثنی عشر یکی از بیماری های شایع و دردناک عصر تمدن است علاوه بر زندگی ماشینی، استرسهای امروزی، غذاها، باکتریها مخصوصأهلیکوباکتر) نارسایی آنزیمی، ویروسها و نیز عوامل ناشناخته دیگری در ایجاد این بیماری مؤثر بوده است.

اما همچنان که گفته شد هیجانات روحی نقش مؤثری در ایجاد اینگونه زخم هادارند بطوریکه می توان گفت این بیماری نوزاد ناسازگار هیجان است 

زندگی ماشینی امروزه انسانها را در تنگنا و فشارهای روحی قرار داده که یکی از نتایج آن زخمهای معده و اثنی عشر و کولیت های عصبی و ناراحتی های پوستی می باشد. همه دانشمندان جهان معتقدند که نوزاد ناآرام زندگی متمدن امروز، زخم معده و اثنی عشر است.

رژیم غذایی و آرامش روحی  یکی از بهترین راههای درمان این بیماری است.غذاهای طبیعی و کامل و نانهای طبیعی و حبوبات سالم، در درمان آن مؤثر بوده و با رژیم درمانی میتوان به بهبودی بیشتر و بهتری دست یافت. زیرا خود داروهای شیمیایی باعوارضی که در پی دارند عامل سد کننده ای در مقابل بهبودی بیماری هستند .

متأسفانه بعضی از آن داروها به ایجاد سرطان کمک بیشتری کرده است.مثل قرصهای تا گامت قدیم وشاید هم بعضی از داروهای جدید این ناسپاسی را به بیماران رنج کشیده هدیه کنند. (برعکس داروهای گیاهی، که دانشمندان آشنا به آنها همگی اذعان دارند که داروهای گیاهی خاصیت ضد سرطانی هم دارند).

نسخه ضد زخم معده و اثنی عشر

ریشه شیرین بیان ۴۰ گرم - ریشه اریسا ۲۰ گرم - بومادران ۲۰ گرم - آوشن ۱۵ گرم. ریشه هارا ابتدا نیم کوب کرده با داروها مخلوط کنند.هر روز صبح یک قاشق غذاخوری در دو لیوان آب دم کرده کمی بجوشانید واز این جوشیده قبل از هر غذا، دو استکان میل نمایید.

نسخه دیگر: زنیان ۱۰گرم - بادیان ۱۰گرم -زیره سبز ۵ گرم - بومادران ۵ گرم - بابونه ۱۰ گرم - نعنا خشک ۱۰ گرم - یک قاشق غذاخوری دردولیوان آب دم کرده صبح وظهر وشب میل نمایید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد