نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت سوم


نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت سوم

۶ - نوع دیگری از خاکه سنگشکن (برای ۱۰۰ بار خوردن)

بدر زیره ، پوست ریشه درخت غاراز هر کدام ۵۰۹ گرممواد را خرد نموده و پس از غربال کردن، روزی ۲ - ۱ بار هر بار یک قاشق چایخوری (۵ گرم) میل می کنند. خاک های آماده شده را باید در شیشه ی تیره و قوطی مقوایی نگه داشت. دوره درمان ۸ - ۲ هفته می باشد. تدابیر احتیاطی. زیره و غار، ترشح معده را زیاد می کنند. بنابراین در صورت زیاد بودن شیره معده، دارو باید پس از غذا خورده شود.

۷- کلچه های سنگ شکن

بذر هویج وحشی،بذر خیار وحشی،بذر انیس،میر (صمغ میره)،بذر جعفری کوهی،بذر جعفری باغی،دارچین چینی،دارچین سیلانی،ریشه و یا بذر سنبل از هر کدام ۲۰ گرمهمه را خرد نموده، غربال کرده و تا به وجود آمدن خمیر یکسان و ضخیم، با آب (کم کم به مقدار یک قاشق سوپخوری یا قاشق چای خوری) آمیخته می شود. سپس از آن کلچه های با وزن ۲/۹۶ تا ۴/۲۵ گرم و یا خب به اندازه نخود (۰/۲۵ الی ۰/۳) آماده می کنند. مقدار خوردن: ۱ تا ۲ کلچه، روزی ۳ الی ۴ بار قبل از غذا با آب گرم. دوره درمان ۳ تا ۴ هفته است. در صورت زیاد بودن ترشح معده، بعد از غذا مصرف شود.

۸- کلچه ها، برای درمان سنگ کلیه و قطره قطره آمدن ادرار

ریشه و بن نایی بویا (به جای تیرک بابر)۵/۹ گرمعلف میارن،علف سوداب،بذر بنگدانه از هر کدام ۲/۹۶ گرم بذر میوه انار ۰/۹ گرمهمه را در هاون خرد کرده، غربال نموده و سپس کم کم روی آن آب جوش ریخته و هم میزنیم. مخلوط به دست آمده را خمیر کرده از آن کلچه می سازیم که روزی ۳ بار قبل از غذا باید خورد. دوره درمان برای قطره قطره جاری شدن ادرار و خارج کردن شن، ۲ تا ۱/۵ هفته و در صورت موجود بودن سنگ های بزرگ (۱/۳ الی ۰/۵ سانتی متر) تا ۲ ماه می باشد. بعداً از سایر داروهای ساده و یا مرکب سنگ شکن استفاده می شود. کلچه های آماده شده، طبق نسخه ی فوق تنها برای ۲ روز کافیست. جهت آماده نمودن دارو برای ۱۰ تا ۳۰ روز، مقدار هر یک از گیاهان را مطابقاً ۱۰ و یا ۳۰ بار افزایش داده و به این ترتیب ۶۰ تا ۱۲۰ کلچه آماده میگردد. کلچه های آماده شده را برای درمان پیلیت مزمن، پروستاتیت و ورم بیضه میتوان استفاده کرد.

۹- جوشانده شرابی سنگ شکن

علف سودابی خوش بو، علف پنیرک بیشه ای، ریشه کرفس وحشی و یا باغی از هر کدام ۲۰ گرم، شراب انگور ۵/۴ گرم همه را در ظرف سرپوشیده مخلوط نموده، روی شعله ملایم۳۰ دقیقه جوشانده سپس سرد و صاف کرده و به مقدار یک قاشق سوپخوری روزی ۳ تا ۴ بار بعد از غذا برای درمان بیماریهای سنگ کلیه، پروستاتیت و پیلیت باید خورد. دوره درمان ۲ تا ۶ هفته است.

۱۰- خاکه سنگ شکن

ریشه لنچتکه (پنج برگ)، بذر ترب بذری ،بذر لوبیای ۲ بار گل کننده از هر کدام ۲۰ گرم همه را در هاون خرد و سپس غربال نموده به مقدار ۰/۵ قاشق چای خوری (۲/۵ تا ۲ گرم) روزی ۳ بار برای درمان بیماری سنگ کلیه مصرف می کنند. دوره ی درمان ۲ تا ۶ هفته می باشد. لوبیای دو بار گل کننده و یا ماش هندی طبق گفته «القانون فی طب» سنگ ها را در کلیه و مثانه خرد می کند.

۱۱ - جوشانده مرکب برای حل کردن سنگهای کلیه

نخود نوت ۴۰ گرم،بذر ترب بذری،بذر خرفه از هر کدام ۲/۹۶ گرم،آب جوشیده ۴۰۰ میلی گرممواد گیاهی خرد شده را با آب جوش مخلوط کرده و روی شعله ملایم ۳۰ دقیقه می جوشانیم. سپس با پارچه صافی صاف کرده و دوباره و به آن ۴۰۰ میلی گرم آب جوش اضافه می کنیم. روزی ۳ تا ۴ بار هر بار ۲ قاشق سوپخوری، قبل از غذا برای درمان سنگ کلیه مصرف می شود. همزمان، دادن روزی ۳-۲ بار روغن بادام (یا زیتون یا لوبیای چینی)، هر بار یک قاشق چای خوری به این بیماران ضروری استنسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت اولنسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت دوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد