نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده سنگ ابوعلی سینا/ قسمت اول


نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت اول

نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا

  داروهای مرکب سنگ شکن از جانب ابن سینا به شکل طبیعی و بدون عملیات حرارتی، در آشکال دارویی ذیل آماده شده اند. ۱ - به شکل خاکههای مرکب گیاهی که بعد از تمیز کردن، با آب و دیگر شربت ها استفاده می شوند. ۲ - در شکل کلچه ها یا قرص که در جریان آماده کردن آنها بهتدریج مواد گیاهی خرد شده با آب، آمیخته می شد تا خمیرهای ایجاد گردد و سپس از خمیر به صورت دستی داروهای مختلف آماده گردید. ۳- مخلوط گیاهی - عسلی. خاکه های گیاهی با عسل اصیل آمیخته شده و به مقدار معین مصرف می شد. عسل به ماندگاری طولانی دارو کمک کرده، بو و طعم ناگوار آن را رفع و سبب افزایش اثر درمانی آن می گشت. ۴ - به ترکیب بیشتر خاکه ها، کلچه ها و قرص های سنگ شکن، صمغ گیاهان یا درختان اضافه می شد که وظیفه چسبندگی و شکل دادن به دارو را داشتند. غیر از این، صمغ به عنوان ماده چسبنده، خصوصیات نشت کردن شیره ی دارو، تحریک کنندگی و سمی گیاهان دارویی را کاهش می دهد. به سبب داشتن تأثیر گرمایی، چنین ترکیباتی دارای ویژگی ضد التهابی، بهبود دهنده زخم و نیرو بخشی هستند. در بعضی حالت ها صمغ با مواد چسبنده دیگری که نسبتاً در دسترس بودند (بذر کنف، ریشه گل خیری و غیره) جایگزین می شد. ۵ - به دلایلی بعضی ترکیبات خارج کننده  سنگ به شکل شراب آماده می شدند: اول اینکه شراب میوه به ترشح شیره از ترکیب گیاه کمک می کرد. دوم این که شراب برای ماندگاری دراز مدت و استفاده از دارو در دوره ی نسبتاً طولانی (۱ تا ۲ ماه)، از آب جوش بهتر بود. ابن سینا در ترکیب داروهای مرکب سنگ شکن ۲ تا ۳ و گاهی بیشتر از گیاهان دارویی استفاده نموده است که هر کدام آنها غیر از حل و خارج نمودن سنگهای مختلف الابعاد کلیه، ویژگی دیگر پر ارزش درمانی داشتند. او به ترکیب داروهای بیماری سنگ کلیه، سرکه و مواد ترش اضافه نمی کرد. دستاوردهای علم معاصر به ویژه شیمی گیاهی نشان می دهد که بیش از ۷۰٪ گیاهان دارویی موجود در ترکیب داروهای مرکب سنگ شکن ابن سینایی، گیاهان حاوی روغن معطر می باشند. در رتبه دوم پلی فنول و فلاونیدها و بعد آلکالوییدها، کمارین ها و سایر مواد قرار دارند. معلوم است که روغن معطر، فلاونیدها و دیگر مواد فعال بیولوژیک موجود در ترکیب این گیاهان می توانند در مراحل مختلف پاتولوژی  مشابه همراه هستند  اکثر آنها بر کار کبد تأثیر مثبت داشته فعالیت دستگاه گوارش را بهتر کرده و اثرات نیروبخشی و ضد مسمومیت دارند. برتری دیگر و ویژگی داروهای مرکبی که برای درمان بیماری سنگ کلیه تعیین شده اند این است که اکثر آنها برای تمام انواع اوراتی، فسفاتی، اکسالاتی و کربناتی بیماری سنگ کلیه مفید و مؤثرند. تنها داروهای شامل مواد معدنی (خاکستر پوست تخم مرغ، خاکهای سنگ شده ی اسفنج دریایی و ساده) با توجه به دستاوردهای پزشکی امروزی برای بیماری سنگ کلیه فسفاتی و کربناتی ممنوع هستند. اکثر داروهای مرکب که با نسخه های ابن سینا آماده شده است غیر از حل و خارج نمودن سنگ ها از کلیه، تأثیر فعال پیشاب رانی، تسکین بخشی، ضد التهابی، پادزهری و ترمیم کننده زخم داشته، قابلیت عضلات صاف راه های ادراری و دیواره  مثانه رازیاد میکنند. به همین دلیل در جریان درمان بیماران با این داروها ضرورت استفاده از داروهای کمکی دیده نمی شود. داروهای مرکب ابن سینا که برای درمان بیماری سنگ کلیه پیشنهاد شده است عبارتند از:

۱ - داروهای نوع اعلا، که شن و سنگ ها را خارج نموده و از پیدایش جلوگیری می نمایند

بذر بنگدانه بذری،بذر کاکوتی دیکتامین، (کاکوتی عادی) و دیگر انواع آن از هرکدام ۱/۷۵ گرمبذرگل خیری جمع،بذر خیار دشتی، بذر خربزه، صمغ کتیرا بذری از هر کدام ۲/۹۶ گرمهمه آنها را تا حد ایجاد پودر یکنواخت، آمیخته نموده، از غربال گذرانیده و به مقدار ۱/۷۵ گرم (یک سوم قاشق چای خوری) روزی ۲ بار قبل از غذا، برای درمان بیماری سنگ کلیه، خارج نمودن شن و همچنین رفع انسداد در سیستم ادراری استفاده می کنند. داروی آماده شده برای ۳ تا ۴ روز کافی است. اگر دوره ی درمان برای ۳۰ تا ۴۰ روز معین شده، در آن صورت واحدهای نسخه مذکورده بار افزایش داده می شود. تدابیر احتیاطی. در جلد دوم کتاب سوم «القانون فی طب» مترجم روسی کتاب، بذر بنگدانه را بذر ترنشل ترجمه کرده است، که سمیت شدیدی برای کبد و قلب ایجاد می کند. استفاده بذر آن به عنوان دارو باخطر مرگ همراه است. بنابراین در هیچ صورت نه به شکل تنها و نه در مجموع با دیگر داروها قابل استفاده نیست. نسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت دومنسخه های ترکیبی سنگ شکن و خارج کننده  سنگ ابوعلی سینا/ قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد