نسخه های شفا آفرین ترشک اسفناجی در درمان بیماریها 


 نسخه های شفا آفرین ترشک اسفناجی در درمان بیماریها 

 نسخه های شفا آفرین  گیاه ترشک اسفناجی در درمان بیماریها 

 ۱- درمان کمخونی: سی گرم ریشه های ترشکر اسفناجی را که تازه یا خشک باشد به تکه های ریزریز درآورید و با نیم لیتر آب در ظرفی بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا بجوش آید و ده دقیقه بجوشد.بعد آتش را خاموش کنید و ده دقیقه بگذارید دم بکشد و خیس بخورد بعد آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هرروز سه تا چهار فنجان از این جوشانده را در طی روز مصرف کنید.یا میتوانید شصت گرم ریشه ترشک اسفناجی را که تازه یا خشک باشد آسیاب کنید و در یک لیتر گلاب بریزید و چهار گرم شیرین بیان و دو گرم زنجبیل و شصت و پنج گرم شکر به آن اضافه کنید و بگذارید تمام این مواد با یکدیگر پانزده روز خیس بخورد و هر روز یک ته استکان از این شربت گیاهان را برای درمان کمخونی بنوشید دوهفته که به این کار ادامه دادید رنگ شما تبدیل به رنگ طبیعی شده و اشتهای از دست رفته شما باز خواهد گشت.۲- تقویت دوران نقاهت: جوشانده ریشه ترشک اسفناجی را که در بالا برای درمان کم خونی شرح دادیم همچنین برای کسانی که دوران بیماری را طی کرده و استراحت می کنند به همان ترتیب و همان اندازه مقوی و مفید است و خیلی زود آثار آن پدیدار خواهد شد.۳- درمان اسهال های مختلف با ترشک اسفناجی: جوشانده ریشه ترشک  اسفناجی به همان مقداری که دستور مصرف آن را در مورد کم خونی دادیم عوارض اسهال را برطرف ساخته و بحران های اسهالی را آرام و اعمال روده ها را منظم خواهد ساخت.۴- درمان اگزما با ترشک اسفناجی: جوشانده ریشه ترشک اسفناجی برای درمان اگزما مؤثر است و باید به همان ترتیبی که در مورد کمخونی شرح دادیم تهیه و مصرف نمایید و می توانید این جوشانده را به عنوان دوای شستشوی پوست و تحریکات آن بکار ببرید.۵- درمان دردهای معده با ترشک اسفناجی: جوشانده ریشه ترشک اسفناجی به همان ترتیب و مقداری که در مورد کمخونی شرح داد بم آثار کاملی در درمان کندی دستگاه هاضمه دارد و اعمال آن دستگاه را تنظیم و به کارعادی خود وامی دارد.۶- معالجه مالاریا و رماتیسم با ریشه ترشک اسفناجی: جوشانیده ریشه ترشک اسفناجی که در مورد کمخونی شرح دادیم اگر به همان اندازه در مورد درمان مالاریا مصرف شود معالجه کامل این بیماری را در بر خواهد گرفت. همین جوشانده برای آرام کردن بحرانهای رماتیسمی مزمن نیز تجربه شده و نتایج مؤثری داشته است.آخرین مطلب راجع به ترشک اسفناجی اینکه در فرانسه اسم این گیاه به نام (صبر) معروف شده و از آن ضرب المثلی ساخته اند و آن اینطور آمده است (صبر تلخ است ولیکن بر شیرین دارد).

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد