نسخه های گیاهی برای زکام..


نسخه های گیاهی برای زکام..

نسخه های گیاهی برای زکام..

نسخه1شربت بنفشه با ترکیب زیر:گل بنفشه ۳۰ گرم- خار خشک ۵۰ گرم-پرسیاوشان ۲۰ گرم-روزی ۱۰ گرم از آن را جوشانده صبح و عصر میل نمایند (هر قسمت را با ۲ لیوانآب بجوشانند).شربت زیر نیز برای سردردهای سخت، ذات الریه، دردهای قولنجی، دردهای کلیوی وسرفه نافع است که به نام شربت فریادرس معروف است.گل گاوزبان ۵ گرم- بادیانصندل سفید ۵ گرم- گل سرخپرسیاوشان ۵ گرم-تخم گل خطمی-عود الصلیب ۵ گرم موریز-ریشه شیرین بیان ۵۰ گرم همه را پس از نیم کوب کردن، ده قسمت کرده، هر قسمت را شب در ۲ لیوان آب جوش خیس نموده صبح ناشتا پس از جوشانیدن یک لیوان میل نمایند و بقیه را عصر استفاده کنند (مویزها را میتوان به هر قسمت مقداری اضافه نمود زیرا آنهارا نبایستی کوبید).

زکام در مزاج صفراوی

علائمی چون سوزش چشم و سر، سیلان اشک، تلخی دهان، عطش، خروج رطوبت ازدهان و بینی،

درمان زکام در مزاج صفراوی: 

فلوس یا خیارشنبر را در آب میوه ها یا سکنجبین ریخته میل نمایند (۲/۵ گرم فلوس دریک لیوان آب سکنجبین) شربت سه پستان نوشند از جوشانده گل بنفشه، گل خطمی، برگ کاهو و پوست خشخاش سر را بشویند. با گلاب و ماء الشعیر غرغره نمایند.

زکام در مزاج بلغمی

این بیماری در این مزاج آسیب فراوانی نمی رساند زیرا مزاج هر دو یکی است.

درمان زکام در مزاج بلغمی:

از جوشانده گل زوفا، ریشه شیرین بیان، انجیر، گل قند و ترنجبین تلیین مزاج نمایندعوض آب، گلاب بنوشنده حریره از سبوس گندم و مغز بادام مفید است اگر لازم باشد که ماده یامایع خروجی بینی رقیق شود از جوشانده بابونه شبت، مغز ناخنک، آویشن سر را به شویند، اگرسیلان تمام شود می توان از تبخیر شکر سرخ یا کاغذ یا سنبل یا دانه اسفند، سندروس، کندر، مر، میعه، سایله، و یا از قسط استفاده نمود.

زکام در مزاج سوداوی:

مزاج های سوداوی کمتر گریپ می شوند و اگر مبتلا شدند آسیب بیشتر می بینند زیرا خشگی چشم ها، سنگینی سر و خشکی بینی، سردرد شدید، در اینجا بیشتر دیده می شود. دهان بوی چیز سوخته می دهد و بوی دود از بینی و دهان احساس می شود و زود تبدیل به عفونت سینوس ها میگردد.

درمان زکام در مزاج سوداوی: 

با جوشانیده برگ، خطمی، گل بنفشه، برگ کاهو، کدو، سر را به شویند، ماء الشعیر خشخاش و حریره از شکر و نشاسته مفید است. اگر سده یا ماده بیماری زا تمام شد می توان ازتبخیر سندروس استفاده نمود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد