نسخه های گیاهی برای عفونت رحم در طب سنتی..!


نسخه های گیاهی برای عفونت رحم در طب سنتی..!

نسخه های گیاهی برای عفونت رحم در طب سنتی..!

درمان گیاهی عفونت رحم

• ۵ گرم قرص کمر و ۵ گرم ریشه مرجان، ۱۰گرم بارهنگ. گلنار فارسی و بلوط از هر کدام ۱۰ گرم و ریشه زنبق ۲۰ گرم، همه را کوبیده با رب انار یا شربت سیب خمیر و روزی یک قاشق غذاخوری از آن را مصرف کنید.• کندر، انزروت، خون سیاوشان، مرمکی و زاج از هر کدام ۵ گرم، پوست انار و میوه کاج از هر کدام ۲۰ گرم همه را کوبیده و با آب مورد یا آب بارهنگ مخلوط و خمیر به دست آمده را با پنبه صبح و عصر به صورت شیاف استعمال کنید.• پوست انار، عدس، گلنار، مورد، چوب گز، مازو و بلوط از هر کدام به مقدار لازم جوشانده و آب صاف شده آن را برای شستشوی خارجی به کار برید.• اسطو خودوس هندی، علف گزنه، گل همیشه بهار و برگ بلسان مکی و به صورت جوشانده خوراکی، گیاهان موثری برای درمان این بیماری می باشند.• گردشنبلیله به صورت استعمال داخلی مفید میباشد.• چند عدد زرده تخم مرغ را با انجیر نارسی له شده مخلوط کرده و در پارچه نازکی ریخته سپس آن را فشرده و عصاره به دست امده را بر مهبل بگیرند.• نشستن در آب صاف کرده جوشانده نخود توصیه می شود.• استفاده از شیاف  مهبلی برگ درخت چای، روزی سه مرتبه در درمان این بیماری موثر و البته شستشوی واژن توسط دم کرده گیاه تریلیوم ارکتوم (Trillium erectum) نیز توصیه میشود.• شستشوی واژن توسط آب دمکرده مخلوط بذر شنبلیله و برگ مورد و جفت توصیه میشود.• پنجاه گرم برگ او کالیپتوس را در یک لیتر آب جوش دم کنید و واژن را با آن شستشو دهید.سرب را در آب کاهو و آب گشنیز حل کرده و رحم را شستشو دهید.• برگ کلم، برگ خطمی، برگ یا تخم کتان و گل بنفشه را جوشانده، از صافی گذرانده، تنقیه کنید• تخم کتان، تخم شنبلیله، برگ کلم، آویشن، بابونه و جفت را مخلوط، جوشانده، از صافی گذرانده، با آب تمیز و صاف شده آنها رحم را شستشو دهید.• یک چنگه گل همیشه بهار، تاجریزی سیاه، کاکنج، خار خاسک، بولاغ اوتی، گزنه سفید ومامیران از گیاهان فوق را در ۴ لیوان آب آنقدر بجوشانید تا ۳ لیوان باقی بماند، سپس صاف کرده، و در سه نویت میل کنید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد