نسخه کاملی از باکتری ها و ویروس ها در طب سنتی…


نسخه کاملی از باکتری ها و ویروس ها در طب سنتی…

نسخه کاملی از باکتری ها و ویروس ها در طب سنتی...

باکتری ها و ویروس ها چه هستند؟

باکتریها، موجودات زندهٔ تک سلولی و ذره بینی، با شکل هایی گوناگون هستند که در خاک، هوا، آب، گردوغبار، سبزیها و دیگر محصولات غذایی یافت می شوند. برای دیدن باکتریها، به میکروسکوپی با بزرگنمایی هزار برابر و یا بالاتر نیاز داریم. باکتریها انواع گوناگون دارند. بسیاری از آنها غیربیماریزا هستند و به طور طبیعی در سطح پوست، بینی، گلو و روده زندگی میکنند، اما حضور آنها در سایر اندام های بدن طبیعی نیست. برخی دیگر نیز به طور طبیعی و به مقادیر زیاد در سطح پوست وجود دارند که در حالت عادی بیماریزا نیستند، اما به محض ایجاد بریدگی در پوست، بیماریزا می شوند. انگلها از عمده ترین عوامل تولید بیماری هستند که به بدن حیوان و یا انسان حملهور می شوند و در داخل آن رشد می کنند. برخی از آنها داخل سلول های بدن (مثلاً در گلبولهای خون) و برخی دیگر، خارج از سلولهای بدن (مثلا در روده) تکثیر می شوند. ویروسها بسیار ریزتر از باکتریها هستند و فقط با استفاده از میکروسکوپ الکترونی دیده می شوند. این موجودات، هنگامی که خارج از بدن انسان هستند، طول عمری کوتاه دارند، از این رو شیوع آلودگی های باکتریایی بسیار بیشتر از آلودگی های ویروسی است.

تفاوت ویروس ها و باکتری ها

باکتری‌ها مستقلا خود را تامین می‌کنند باکتری‌ها موجودات زنده‌ای هستند که تنها از یک سلول تشکیل می‌شوند. این سلول دارای تمام محتویاتی است که آن‌ها برای حیاتشان نیاز دارند: ویژگی‌های ژنتیکی و ماشین‌های سلولی‌ایی که پروتئین ‌تولید و باکتری‌ها را با انرژی تامین می‌کنند. دیفتری، وبا، سل و سیاه‌سرفه از جمله بیماری‌هایی هستند که توسط باکتری‌ها تولید می‌شوند. اما اینطور نیست که تمام باکتری‌ها برای انسان مضر باشند. برای مثال باکتری‌هایی که در روده هستند برای هضم غذا لازم‌اند. ویروس‌ها، ماشین‌های تکثیر بر خلاف باکتری‌ها، ویروس‌ها ذراتی عفونی‌اند و سلول نیستند. ویروس‌ها قطعه‌ای از نوکلئیک‌اسید‌‌ند که درون پوششی پروتئینی محصور شده‌اند. بدین ترتیب ویروس‌ها دستگاه‌های سلولی نیستند که بتوانند برای خود انرژی و پروتئین تولید و یا حتی زاد و ولد کنند. به همین دلیل هم ویروس‌ها بسیار کوچک‌تر از باکتری‌ها هستند. در حالی که بزرگی باکتری‌ها حدود ۰۰۱ / ۰ میلی‌متر است، بزرگی‌ ویروس‌ها تنها به یک‌صدم این میزان می‌رسد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد