نسخه کاملی از تعریف غذا….


نسخه کاملی از تعریف غذا….

نسخه کاملی از تعریف غذا....

غذا

غذا را نباید بدون اشتها خورد و تا اشتهای حقیقی پیدا نشود تناول ننمایید. در زمستان غذایی بهتر است که گرمی و نیرو دهد، برعکس در تابستان غذایی مناسب است که اندکی سردی بخشد و یا گرمی آن اندک باشد. مثلاً خوردن کره در زمستان خوب و تابستان سودمندنیست.گرمی و سردی غذا هرگز نباید خارج از توان شخصی باشد و بایستی در حد تحمل، هر غذایی را مصرف نمود برحسب عادت روزانه بایستی غذا مصرف شود، نه در فراوانی اسراف و نه در کمبود امساک زیرا هر دو زیان آور است. اگر مقداری از غذای دارویی مصرف شده باشد باید سعی کرد و صبر نمود تا کاملاً حل و جذب شود. سپس غذای بعدی را صرف نمایند و چیزی که ضد آن باشد مصرف ننمایند. اگر غذای سنگین و امتلاء آور مصرف شود باید در تعقیب آن غذای سبک و لطیف مصرف نمود زیان بخش ترین نوع، غذاهایی است که قبل از هضم غذای اولی خورده شود. بدین ترتیب بدترین کارها پر کردن شکم و پرخوری است به ویژه اگر غذای ناپسند باشد. دردهایی که به علت پرخوری و خوردن غذاهای غلیظ (چرب سرخ کرده پرحجم) مثل دردهای مفاصل به وجود آمده باشد، در هنگام خوردن اینگونه غذاها آن دردها زیادتر خواهد شد و پرخوری باعث ابتلاء به بیماریهای تنگ نفس، برونشیت، نقرس، دردهای کبدی و بیماری های بلغمی (سنگین و سخت شدن بدن) و سودایی خواهد شد. پرخوری غذاهای لطیف بیماری هایی از قبیل ورم، تب های نامنظم، لخت و شل به بار خواهد آورد. عوارضی خوردن غذاهای چرب و سنگین و دیرهضم را میتوان با کم خوری و غذاهای لطیف و ساده جبران نمود. هیچگاه نمی توان عوارض خوردن غذاهای سنگین را با غذاهای سنگین تر جبران نمود. موضوع تناسب غذایی و رعایت سرد و گرم و ضد و نقیض بودن آنها در بیشتر کشورها معمول و مرسوم است. مثلاً آشامیدنی های مختلفی برای غذاهای مختلف در نظر گرفته اند. چنانچه چلوکباب را با دوغ، کله پاچه را با آب انار، حلیم و روغن را با آب انگور و نیز ادویه هایی برای غذاها بدین طریق در نظر گرفته اند که سماق و ترشی را با چلوکباب، دارچین را با حلیم و روغن و کدو و نعناع را با پنیر و مشگ، طرامشیع یا کاکوتی را با ماست و گلاب را با هندوانه مصرف نمایند. بایستی بعد از خوردن غذاهای سنگین اندکی راه رفت و هیچگاه نباید بعد غذاهای سنگین بلافاصله خوابید و پس از خوردن غذاهای سنگین نبایستی عصبانی شد و حرکات شدیدی راانجام داد.هرگز نباید آن قدر غذاخورده شود که جایی در معده نباشد باید قبل از سیر شدن و باقی ماندن اشتها دست از طعام کشید، زیرا این باقی مانده اشتها خود پس از ساعتی از بین می رود. مسئله خوراک مسئله زنده بودن است و باید به مقداری عادت کرد که لازمه بدن است و هیچگاه نباید از آن مقدار پا را فراتر نهاد. بدترین غذاها آن است که بر معده سنگینی کند و بدترین نوشابه ها آن است که زیاد مصرف شود کسی که امروز بیش از حد طبیعی خورده است، به تواند برای جبران آن بایستی فردا خود را گرسنه نگه دارد و اگر به تواند در آن روز بیشتر کارکند و اگر نتوانست اندکی بیشتر راه رود و راه رفتن را ادامه دهد. یکی از دانشمندان معتقد است که «من پیادهروی را بعد از نهار دوستمی دارم زیرا بدن را برای غذای شام مساعد میسازد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد