نسخه کاملی از زگیل/قسمت چهارم


نسخه کاملی از زگیل/قسمت چهارم
استفاده از نوعی چسب مخصوصاگر آمادگی دارید به پزشک مراجعه کنید ولی حاضر نیستید تا پزشک از طریق انجماد یا به وسیلهٔ لیزر زگیل را درمان کند، میتوانید در مورد استفاده از نوعی محصول جدید که به منظور استفاده در منزل تهیه شده، با پزشک خود مشورت نمایید. بنا به گفتهٔ دکتر «مک لوین» چسب Trans-Ver-Sal در درمان زگیلی بسیار مؤثر است. این نوع چسب نیز مثل سایر چسبهای پوستی باید مستقیماً روی پوست چسبانده شود.داروی موجود در چسب به تدریج طی چند ساعت آزاد می شود. این چسب نیز مانند سایر چسب ها تنها با نسخه به فروشی میرسد. مادهٔ فعالی موجود در چسب اسیدسالیسیلیک است. یعنی همان مادهای که در محصولات ضد زگیل مجاز بدون نسخه نیز یافت می شود. اما به گفتهٔ دکتر «آلوین زلیکسون» تفاوت عمدهٔ این چسب با سایر چشبها در این است که اسید سالیسیلیک به زگیل انتقال مییابد.اما در مورد چسبهای دیگر در واقع مقدار بسیار کمی از دارو جذب زگیل می شود. استفاده از چسبهای مذکور آسان است و نیاز به گذاشتن پاها در آب گرم قبل از چسباندن آنها روی زگیل نیست. میتوانید شبها روی زگیل چسب بچسبانید و صبحها آن را بردارید. این چسبها در دو اندازه (و طول) مختلف تهیه شدهاند. بنابراین هم برای زگیل های معمولی و هم زگیل های پامناسبند. دکتر «زلیکسون» که این چسب را در مورد ه ۴ بیمار امتحان کرده، دریافته که زگیل با استفاده از این چسب در ۸۰٪ موارد عموماً ظرف چهار تا ۱۲ هفته برطرف میگردد.مجسم کنید زگیل ها از بین رفته اندشاید بتوان گفت که تاکنون بیشترین تحقیق در این زمینه توسط دکتر «نیکلاسی اسپانوس» صورت گرفته است. «ما به بیماران می گوییم مجسم کنند زگیل هایشان دایماً کوچک و کوچکتر می شوند و تصور کنند همین طور که زگیل کوچک می شود و پوست دوباره سالم می شود، خارش احساسی میکنند. در ابتدا در حدود ۲ دقیقه این تمرین را به آنها میدهیم. بعد بیماران خود در منزل ۵ دقیقه در روز این تمرین را تکرار می کنند. شاید باور نکنید. اما از همان جلسهٔ اول می توانیم پیش بینی کنیم چه افرادی نتیجه خواهند گرفت. کسانی که همان روز اول اظهار می دارند تجسم روشن و واضحی دارند احتمالاً زودتر از عدهای که تجسم روشنی ندارند معالجه خواهند شد.»باور داشته باشیدپزشکان دیگر هم غیر رسمی به موفقیتهایی در بکار گیری نیروی تجسم نایل شدهاند. دکتر «مک ایون» میگوید: «من تاکنون چند کودک را که تحمل درمان زگیل با انجماد را نداشتهاند درمان کردهام. به این کودکان یک ماده بی ضرر دادم تا روی زگیل بمالند و به آنها گفتم که این یک داروی بسیار قوی است که همهٔ زگیل ها را از پای در می آورد و این روش واقعاً هم مؤثر واقع شد.» اعتقاد شدید نوعی درمان است که شاید بتواند علت محبوبیت درمان های قدیمی و ضد و نقیضی مثل مالیدن سکه روی زگیل و بعد چال کردن آن زیر ایوان را توضیح بدهد.نسخه کاملی از زگیل/قسمت اولنسخه کاملی از زگیل/قسمت دومنسخه کاملی از زگیل/قسمت سوم

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد