نسخه کاملی درباره گیاه زنبق / قسمت اول


 نسخه کاملی درباره گیاه زنبق / قسمت اول

 نسخه کاملی درباره گیاه زنبق

 کم و بیش همه زنبق را دیده ایم. اغلب آن را به عنوان گلی تزیینی در باغچه و باغها می کارند.ساقه هوایی آن که ساده و یا شاخه شاخه است در انتها به یک یا چند گل ختم میشود. گلهای زنبق، بزرگ و به رنگ سفید مایل به آبی است. گلهای زنبق معطر است و در ماه اردیبهشت ظاهر شده، تا ماه تیر دوام می آورد. هر گل دارای شش گلبرگ است که سه تای آن در زیر و سه تای دیگر در بالا قرار گرفته است.میوه زنبق کپسول سختی است که درون آن دانه های زیادی قرار گرفته اند. ریشه زنبق، یا ساقه زیرزمینی آن، به شکل افقی در خاک قرار گرفته است و خزنده، کمی کج رو و گوشتدار است. شما به آسانی میتوانید زنبق را در باغچه و یا باغ خود بکارید. زمینی را که برای کشت آن انتخاب می کنید باید در جنوب و رو به آفتاب باشد زیرا زنبق از رطوبت و بی آفتابی قرار می کند. ریشه زنبق را که برای مصارف طی بکار می برید، باید سه ساله باشد. وقتی ریشه زنبق را از زمین درآوردید با کارد سر تیزی، قسمتهای اضافی آن را بتراشید و بعد، آن را تکه تکه کنید و در سبدی که در هوا و آفتاب قرار گرفته است بگذارید تا خشک شود.

خواص دارویی

در طب فقط ریشه زیرزمینی زنبق، مورد استفاده است، برای معالجه آسم، برونشیت ، سیاهسرفه، و سرفه های سخت و مزمن بکار میرود. ریشه زنبق ت: خون و ضد سموم است و در عین حال، خاصیت ادرارآور دارد.

 خواص درمانی 

معالجه آسمپانزده تا شصت گرم ریشه های زنبق تازه یا خشک را در یک لیتر آب جوش بریزید و آن را روی آتش بگذارید تا دو دقیقه بجوشد. بعد، ظرف آن را از روی آتش بردارید و بیست دقیقه به حال خود بگذارید تا دم بکشد. بعد، آن را صاف کنید و با عسل شیرین سازید. و هر ساعت دو قاشق سوپخوری از آن را مصرف کنید. جوشانده و دمکردهٔ ریشهٔ زنبق بحران های آسم را آرام میکند.معالجه برونشیتاگر برونشیت دارید، برای معالجه آن جوشانده و دمکرده ریشه زنبق راپخورید تا شفا یابید برای تهیه جوشانده و دمکرده ریشه زنبق باید پانزده تا شصت گرم ریشه های تازه یا خشک زنبق را در یک لیتر آب جوش بریزید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا دو دقیقه بجوشد، بعد از روی آتش بردارید و بیست دقیقه ان دم کنید، بعد صاف کنید و با عسل شیرین سازید و هریک ساعت دو قاشق سوپخوری از آن را بنوشید.درمان سوختگییک شب برگهای زنبق را بچینید و در کوره گرمی بگذارید. همینکه برگها 한 شدند، آنها را روی محل سوختگی بگذارید و ضماد کنید. بزودی ورم و قرمزی سوختگی برطرف خواهد شد.معالجه یبوستیک ربع گرم تا دوگرم ریشه زنبق را که خشک و کوبیده شده و به صورت گرد درآمده است، در یک قاشق سوپخوری عسل مخلوط کرده و صبح ناشتا آن را بخورید. گرد زنبق با عسل مسهل خوبی است و خیلی زود یبوست را رفع میکند.معالجه سیاه سرفهبرای آرام کردن سرفه های سیاه سرفه، باید جوشانده و دمکرده ریشه زنبق را مصرف کرد. طرز تهیه و مقدار مصرف آن بترتیبی است که در مورد معالجه برونشیت شرح دادیم. این جوشانده از شدت سرفه های سیاه سرفه میکاهد.معالجه میخچه پایک مشت بزرگ برگ های زنبق را بچینید و آنها را در آب میوه گیری و یا آب سبزی گیری بریزید، و آب آنها را بگیرید.نسخه کاملی درباره گیاه زنبق / قسمت دوم 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد