نسخه کاملی در مورد گل ماهور/ قسمت دوم 


 نسخه کاملی در مورد گل ماهور/ قسمت دوم 
درمان آسم، برونشیت و گریپبیست تا سی گرم گلهای علف ماهور را در یک لیتر آب جوشی بریزید و آن را دوازده دقیقه دم کنید. فراموش نکنید که بعد باید آن را در پارچه نازکی صاف کنید تا تیغ های ریز و کوچکی که در گلهای علف ماهور وجود دارد حلق و گلو را تحریک نکند.- برای بچه ها: بیست گرم گلهای علف ماهور و بیست گرم گل شقایق و ده گرم گل ختمی را در یک لیتر آب جوش بریزید و ده دقیقه دم کنید. بعد، آن را بوسیله پارچه نازکی صاف کنید و مصرف نمایید. شما میتوانید یک مشت بزرگ گلهای علف ماهور را در کوزه سفالین یا سنگی بگذارید و یک لیتر آب به آن اضافه کنید و سه هفته بگذارید بماند تا خوب خیس بخورد.باید در کوزه را بگذارید تا گردو خاک وارد آن نشود. بعد از سه هفته، آن را صاف کنید و یک کیلوگرم خاک قند به آن اضافه کنید و ظرف محتوی آن را روی آتش بگذارید تا پانزده دقیقه بپزد. بعد، آتش را خاموش کنید و کف آن را بگیرید. وقتی مایع خنک شد، آن را در بطری تمیزی بریزید و در بطری را با چوب پنبه ببندید. هروقت سرفه کردید؛ چند قاشق سوپخوری از این مایع شیرین را بنوشید تا رفته رفته سرفه ها برطرف گردد.توصیه شده است که به دمکرده گل ماهور باید یک گرد (محتوی دو انگشت سبا به و شصت) جوش شیرین اضافه کنیم تا آن را از ترش شدن محفوظ بدارد.درمان سوختگی ها اولسرها و سوداهادو مشت گلها و برگهای علف ماهور را در یک لیتر آب جوش بریزید و بگذارید ده دقیقه به همان حال بماند و دم بکشد. سپس آن را در بطری بریزید و در آن را چوب پنبه تمیز و پاکی بگذارید و ببندید و در مواقع ضروری به صورت ضماد مورد استفاده قرار دهید.درمان دمل و کورک  بزرگی و گوشه انگشت و ورم بواسیراگر انگشت شما گوشه کرد و یا دمل و یا کورک بزرگ درآوردید، یا به ورم بواسیر مبتلا شدید، در یک لیتر شیر. ۹ گرم برگ و گلهای تازه علف ماهور را بپزید، بعد آن را روی پارچه نازکی به صورت ضماد روی آن بگذارید تا دمل بزرگ و یا گوشه دست و یا ورم بواسیر را برطرف سازد.درمان درد اندامها و رماتیسم هابیست گرم گل علف ماهور را در یک لیتر الکل نود درجه بریزید و دوازده روز بگذارید بماند تا خوب خیس بخورد و تمام مواد مؤثر گیاه در الکل حل شود، بعد آن را صاف کنید.این لوسیون به صورت کاتاپلاسم، و لوسیون مخصوص جاهای آسیب دیده است، که مورد استفاده شما قرار خواهد گرفت.درمان چشم های تحریک  شدهنصف شیشه روغن بادام شیرین را روی یک مشت برگهای تازه علف ماهور بریزید تا خوب بخیسد، و آن را نگه دارید، هروقت احتیاج داشتید، هردو روز یک بار و هر بار سه قطره از آن را در چشمان خود بریزید تا تحریکات چشم شما بکلی برطرف گردد.

بازهم از مصارف گل ماهور

علف ماهور بوی مطبوعی از خود می پراکند، بطوری که اگر ما در مزارع باشیم و آن بورا استشمام کنیم، بی اختیار میل به خواب پیدا می کنیم. چهارپایان وقتی در مراتع این علف را می بینند، از آن دوری میجویند و از آن چرا نمی کنند. با وجود این، بعضی از دامداران در زمستانها برای حفظ ریه چهارپایان خود، و جلوگیری از سرفه آنها مقداری علف خشک ماهور را در غذای آنها وارد می کنند.روستاهای کوهستانی عادت دارند در انبار غله و خواربار دسته ای از گل ماهور را بگذارند تا موشها را از آنجا فرار دهد.اگر در حوضچه ماهی ها چند دانه تخم گل ماهور را بریزید، ماهیها آن را میخورند و سرگیجه میگیرند و گرفتن آنها با دست آسان می شود.نسخه کاملی در مورد گل ماهور/ قسمت اول

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد