نسخه ی چاقی…چاق شوید و چاق بمانید!!


نسخه ی چاقی…چاق شوید و چاق بمانید!!

نسخه ی چاقی...چاق شوید و چاق بمانید!!

اگر خیلی ضعیف هستید خودتان را بدین وسیله فربه کنید

گرچه اغلب دوشیزگان و بانوان مقید هستند که لاغر شوند که از مد روز نیفتند و آنقدر به خود گرسنگی میدهند تا اینکه ویتامین های بدنشان کاسته شده و خود را مستعد ابتلا به هرگونه امراض میکنند. چنانچه عقیده شان بر این قرار گرفت که مجدداً فربه و قوی گردند. به دستورات زیر عمل کنند:

اول - استفاده از مواد نشاسته ای و خوردن نان خامه ای روی غذای از چرب.

دوم - استعمال عطرهای موافق،

سوم - خوردن غذاهائی که از آن خون صالح تولید می شود: از قبیل خوردن یونجه با شکر و مداومت بان.

چهارم - خوردن گوشت بره بریان کرده و حلیم و نخود آب گوشت کبک و مرغ و گوشت بزغاله شیر ماست دوغ تازه نان و انگورسفید (انگور را روی غذاهای گوشتی چرب نخورند ناشتامیل کنند

پنجم - استحمام یکروز در میان، بدنرا چاق و گوشت تازه می رویاند و رافع بلغم و صفراهم میباشد و با معده خالی و پر هم حمام رفتن مضر است. بایستی اندک چیزی در معده باشد و از اب سرد خارج شدن درد بدنرا زایل و اعصاب را هم تقویت میکند."

ششم - پنیر با مغز گردو بدنرا فربه و پوست را لطیف و نرم و معده را تقویت می نماید."

هفتم - چهار عملی است که قلب را شادمان و جسم را فربه میسازد:

الف. استشمام، بوی خوش

(ب) پوشیدن لباس نو و نرم از کتان در زمستان و در تابستان کتان شسته شده

(ج) نوشیدن عسل که معده را سبک میسازد و به پوست بدن و قلب شادابی میبخشد

(د) خوردن خربزه شیرین بشرط اینکه در آن روز از خوردن نمک خودداری کنید.

هشتم - برگ شنبلیله با آرد گندم و شکر و عسل جهه فربهی بدن مفید است

نهم - انجیر کثیرالغذاتر از سایر میوه ها است لطیف، محلل و فربه کننده بدن خصوصاً چهل روز صبح ناشتا با قدری بادیان رومی مصرف شود. مجاری غذا را گشاد و بدنرا چاق و فربه میسازد و همچنین بادام با مغز پسته میسازد و شیر خورده شود جهه بدن های ضعیف بسیار مفید است.

دهم - زنیان با بادیان رومی ۱۵ گرم از هر دو در ۴۱۲ گرم شیر و ۳۵ گرم قند که بالای آنها گوشت خورده باشند باعث افراط فربهی است.

یازدهم - گوشت گوسفند در طبیعت گرم و تر خواص یکساله و دوسالهآن که فربه باشد خصوصاً گوشت گردن و شانه اطراف آن از سایر اعضاء سریع الهضم تر و کثیرالغذاتر و مولد خون و مقوی و فربه کننده می باشد و بهتر از همه تودلی گوسفند از قبیل: دل و جگر و قلوه، خوش گوشت، سیرابی، شیردان است که مقوی دل، کبد، معده، کلیه ها است و خوردن گوشت مخلوط با سرکه و عسل که مداومت برخوردن آن و غذا فقط منحصر بهمین باشد خیلی مقوی و فربه کننده بدن است و مانع غشی و رافع طپش قلب و لاغری است." و همچنین تخم مرغ با اندک کندر و انزروت جهه چاقی بی نظیر است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد