نشانه های ابتلا به دیابت چیست؟


نشانه های ابتلا به دیابت چیست؟

نشانه های ابتلا به دیابت چیست؟

نارسایی لوزالمعده (پانکراس) در ترشح مقدار کافی انسولین که باید به سرعت پس از خوردن مواد قندی - نشاسته ای ترشح شود باعث ایجاد دیابت میگردد. باافزایش بیشتر قند خون میگردد افزایش قند خون و ترشح آن در ادرار موجب بروز علایم بیماری شود بیماری می شود.

علل بیماری قند (دیابت)

در این بیماری لوزالمعده به مقدار کافی انسولین نمیسازد و یا اینکه انسولین ساخته شده نمیتواند به درستی کار خود را انجام دهد. انسولین نوعی هورمون است که به وسیلهٔ لوزالمعده تولید می شود و گلوکزو قند خون را وارد سلول ها میکند تا در آن جا توسط میتوکندری های سلول به انرژی تبدیل شود در غیر این صورت مقدار قند در خون افزایش یافته، وارد ادرار می شود هرگاه بدن شخصی، سالم بوده به بیماری قند مبتلا نباشد مواد قندی و شیرین و نشاسته ای غذاها به انرژی تبدیل میشود. دیابت می تواند یک بیماری ارثی باشد که نحوهٔ انتقال آن هنوز به خوبی روشن نیست بسیاری از بیماران به نوع خفیفی از آن مبتلا هستند که بدون علامت باقی میماند وفقط با اندازه گیری قند خون پس از خوردن مقدار معینی قند (آزمایش تحمل قند) قابل کشف است، لذا در بسیاری از بیماران درگذشته دیابت تشخیص داده نشده است  وجود دیابت در اقوام نزدیک به ویژه پدرو مادر، امکان ابتلا را زیادتر میکند عوامل دیگر از قبیل افزایش سن و چاقی به خصوص در زنان، زمینه را برای ایجاد بیماری مساعدتر میکند. انواع غیر ارثی دیابت نیز وجود دارد که تشخیص آن به عهدهٔ طبیب معالج است و بحث درمورد انواع و علل آن در این مختصر نمی گنجد.

قند (گلوکز):

قند (گلوکز): گلوکز مادهٔ قندی مورد نیاز و منبع اصلی تأمین انرژی سلولی بدن انسان است که به| مقدار زیاد از طریق هضم و جذب مواد نشاسته ای و قندی (هیدرات های کربن) تأمین شده و به مقدار کمتری نیز از گلیکوژن تبدیل شده به گلوکز در کبد فراهم میگردد. در میزان معین و یا سطوح بالا روندهٔ قند در خون، ترشح انسولین از سلول های بتای جزایر لانگرهانس لوزالمعده افزایش مییابد تا سطح سرمی گلوکز را هم به حد اعتدال خود برساند و هم در فواصل مصرف غذا نیز با ترشح کمتر و پی درپی از انسولین که به سطح پایه وسوم است نیازهای مداوم متابولیکی بدن را فراهم میسازد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد