نشانه های بیماری خناق در کودکان به چه صورت است؟


نشانه های بیماری خناق در کودکان به چه صورت است؟

نشانه های بیماری خناق در کودکان به چه صورت است؟

پیش از آن که بیماری خناق آشکار شود، نشانههای سرماخوردگی مانند آبریزش از بینی، سرفه و تب ظاهر می شوند و همزمان با گسترش عفونت در حنجره و مجاری فوقانی تنفسی، ترشحات افزایش یافته و قسمت های فوق نیز متورم می شوند، همچنین ممکن است صدا با گرفتگی همراه شود و سرفه ها به پارس سگ شباهت پیدا کند. نشانههای بیماری در هنگام شب شدیدتر شده و بیماری تا سه الی چهار روز ادامه مییابد.گاهی اوقات، تورم حنجره و مجاری فوقانی تنفسی شدید بوده و تنفس را مشکل می کند. در چنین حالتی، صدای تنفس مانند سوت می شود. با هر تنفسی، دندههای پایینی به سمت داخل کشیده شده و عضلات گردن منقبض می شود، زیرا مجاری تنفسی بسته شده است. کودک در چنین حالتی، تنفسی سریع و بی وقفه دارد و عرق می کند. ممکن است در صورت وخیم تر شدن وضعیت کودک، لب ها و زیر ناخن ها کبود شود. با روی دادن چنین حالتی کودک را به سرعت به پزشک و یا بخش فوریتهای پزشکی برسانید.خناق باکتریایی خیلی سریع آغاز می شود و پیشرفت میکند. امکان دارد کودک علاوه برتب شدید دارای اشکال در تنفس و عمل بلع نیز باشد و به دلیل گرفتگی صدا نتواند صحبت کند. در عین حال، ممکن است در صورت وجود سرفه، صدای او شبیه پارس سگ نباشد، اما در پی آن، از نفس افتادن، خستگی، کشیده شدن قفسهٔ سینه به سمت داخلی و سیانوز روی دهد. در چنین حالتی به سرعت کودک خود را به نزدیکترین بخش اورژانس برسانید.خناق انقباضی، اغلب کودک را به طور ناگهانی از خواب بیدار می کند، حتی اگر در طول روز نشانه هایی از بیماری مشاهده نشده باشد. گرفتگی صدا و سرفه های پارسی مانند، تا روز بعد برطرف می شود و تا دو یا سه شب دیگر دوباره برمیگردد. به طور معمول این نوع خناق خطرناک نیست، ولی برخی کودکان تا سن شش سالگی پیدرپی به ان مبتلا می شوند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد