نشانه های خانواده خوشبخت چیست؟!


نشانه های خانواده خوشبخت چیست؟!

نشانه های خانواده خوشبخت چیست؟!

نشانه های خانواده خوشبخت

۱- طبیعی ترین شکل خانواده این است که هیچ عاملی جز مرگ نتواند پیوند زناشویی را بگسلد و میان زن و شوهر جدایی بیفکند. ۲- در بین اعضای خانواده جمله به من چه به توچه رد و بدل نمی شود. ۳- افراد به یکدیگر اعتماد دارند و از این اعتماد سوء استفاده نمی کنند. ۴- تا جایی که امکان دارد با هم هستند و در مهمانی ها و در کارهای مربوط به خانه و خانواده تنها نمی روند، همدلی، همکاری، همفکری وهماهنگی را بقای خانواده خوشبخت میدانند.۵- با هم اتحاد دارند و در مسایل مختلف به گفتگو، مشورت و به تفاهم می رسند و سعی می کنند اگر سوءتفاهم به وجود آمد آن را در درون خود بدون آنکه کسی بفهمد حل کنند. ۶- به سلیقه ها و عقاید یکدیگر آگاه بوده و به آن احترام گذاشته و عمل کنند. ۷- نسبت به هم شرم مسموم ندارند یعنی با خواسته های طبیعی خودشان را بدون نگرانی و خشونت ابراز می کنند. ۸- به حریم یکدیگر احترام گذاشته و از حدود  مشخص شده خود فراتر نمی روند. ۹- نگران سلامت روحی و جسمی یکدیگر بوده و از هم مراقبت میکنند، دنبال خاطرات تلخ نیستند، دوست دارند همیشه در خوشی، شادی و نشاط زندگی کنند. ۱۰- برای فامیل ها و همسایه های خود اهمیت قایلند و پذیرای فامیل یکدیگر هستند. ۱۱- از امور مالی یکدیگر خبر دارند و چیزی را از یکدیگر پنهان نمیکنند، صرفه جویی و پس انداز کردن جزو برنامه های اقتصادی خانواده های خوشبخت است. ۱۲- برای رشد یکدیگر تلاشی کرده و زمینه پیشرفت خانواده را فراهم می کنند. ۱۳- نگاه افراد به هم افقی است و نه عمودی. هیچکس خود را برتر از دیگری و در مقام قدرت نمیبیند. دیکتاتوری، زور و قدرت طلبی حاکم نیست. ۱۴- همه اعضای خانواده احساس برنده بودن، موفق بودن، امید داشتن می کنند وخودشان را در زندگی زندگی برنده میدانند ۱۵. در کنار هم احساس امنیت و آرامش می کنند نه ترس و اضطراب یا تنش و درگیری.۱۶- علاقه، عشق، محبت، صفا و یکدلی نسبت به هم را در رفتار و گفتار نشان میدهند. ۱۷- از یکدیگر انتظار بیجا و توقع نامناسب ندارند. ۱۸- اگر مشکلی پیش بیاید به راه حل فکر می کنند و به دنبال مقصر و گناهکار نمی گردند. ۱۹- هریک از طرفین پیوسته به فکر خوشحال نمودن و راضی کردن یکدیگر هستند. ۲۰- زن و شوهر به خاطر یکدیگر زندگی می کنند. ۲۱- زن و مرد میتوانند هر روز به دنیای خصوصی یکدیگر نزدیک تر شوند و کار به مسایل خصوصی و زندگی دیگران ندارند. ۲۲- با درخواست های یکدیگر برخوردهای مثبت و منطقی دارند. ۲۳- زن و مرد در کنار یکدیگر هستند و واکنش های منفی از خود نشان نمیدهند. ۲۴- احساس خوشایندی نسبت به خود و  ۲۵- دوستی و رفاقت متقابل. ۲۶- رعایت حریم شخصی از سوی دو طرف. ۲۷- پذیرش عقاید یکدیگر. ۲۸- نداشتن خواسته ها و تقاضاهای غیر معمول و غیر معقولی از یکدیگر، ۲۹- داشتن سهم برابر از قدرت و کنترل در رابطه.۳۰- تمایل به مذاکره برای دستیابی به یک راه حل منصفانه در مشاجرات از سوی دو طرف. ۳۱- را پذیرفتن مسئولیت اعمال و تصمیمات از سوی دو طرف ۳۲- داشتن احساس امنیت در هنگام بیان حقایق و رک گویی ها.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد