نشانه های غلبه  انواع  اخلاط چیست….؟؟ 


نشانه های غلبه  انواع  اخلاط چیست….؟؟ 

نشانه های غلبه  انواع  اخلاط چیست....؟؟ 

 اگر سودا غلبه کرده باشد. تیرگی یا زردی پوست، غلظت خون، سوزش سر معده، اشتهای کاذب، آشفتگی فکر، ترسی از همه چیز و احساس ناامنی، شور بودن مزه دهان هنگام بیدار شدن از خواب، عرق شور یبوست، افسردگی.اگر بلغم غلبه کرده باشد. سستی و رطوبت پوست، تعریق زیا سوء هاضمه، آروغ ترش، خواب زیاد و احساس سنگینی چشم هنگام به شدن از خواب، آبریزش دهان و گاه از بینی، ترش بودن مزه دهان هنگام بیدار شدن از خواب (بلغم در زمستان افزایش مییابد).اگر خون غلبه کرده باشد. سرخی پوست و صورت، سنگینی سر برامدگی و باد کردن رگ های خون رساننده به مغز (که در بالای پیشانی کنار ان مشخص است)، سستی اعضا، میل به خواب زیاد، کندی حوا س خمیازه کشیدن، شیرین بودن طعم دهان، در بعضی موارد قرمز بینی اشیاء در خواب یا بیداری، جوش زدن تن،اگر صفرا غلبه کرده باشد: زردی پوست و چشم، تلخی دهان، باد کردن و خشکی زبان و بینی، تشنگی مفرط، ضعف اشتها، استفراغ و سوزش معده، سرگیجه، دیدن اشیاء زرد یا دیدن آتش در خواب، خیالی پرداز زیاد، گاهی دل درد بی علت بر اثر خوردن مواد چرب.شایان ذکر است که
  • طبع صفراوی مزاجان، گرم و خشک (خیلی گرم) است.
  • طبع دموی مزاجان، گرم و تر(کمی گرم) است.
  • طبع بلغمی مزاجان، سرد و تر (کمی سرد) است.
  •  طبع سودائی مزاجان، سرد و خشک (خیلی سرد) است.
سرد مزاجان مبتلا به سودا می شوند و گرم مزاجان مبتلا به بلغم. اطباء پیشین از روی تجربه و تشخیص نوع خلط، بیماران را معالجه می کردند ولی خود نیز نمیدانستند که این اخلاط چیست.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد