نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت اول)


نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت اول)

نشانگان ایدز تمام عیار

هر کدام یا کلیه نشانه ها و علائم فوق ممکن است وجود داشته باشند. در ضمن قربانیان، به عفونتهای فرصت طلب، سارکوم کاپوسی، یا لنفوم مبتلا می شوند. عبارت عفونت فرصت طلب یعنی نوع خاصی از عفونت که معمولاً در انسانهای سالم ایجاد نمی شود و تنها زمانی بروز می کند که فرد ضعیف می شود یا دستگاه ایمنی او صدمه می بیند (مثل ایدز). این عفونتهای فرصت طلب عبارتند از: ذات الریه ناشی از پنوموسیستیس کارینی، بیماری کریپتوسپوریدیوز آ، توکسوپلاسموز ، کاندیدیازش، کریپتوکوکوز ، هسیتوپلاسموز"، سل و .عفونت با ویروس تبخال سارکوم کاپوسی یک تومور عروق خونی است که پوست و سایر اعضا را درگیر می کند. تومورهای پوستی در قربانیان ایدز ضایعات صورتی تا ارغوانی رنگی هستند که ممکن است در هر نقطه از بدن مثل دهان ظاهر شوند. معمولاً اندازه و تعداد این ضایعات بسرعتافزایش مییابد، ضعف عمومی بیمار را تشدید می کنند و اغلب کشنده هستند. اختلالات عصبی همراه با ایدز عبارتند از: التهاب پرده مغز (مننژیت)، ضعف اندامها و از دست دادن تعادل، تشنج، توهم، و زوال عقل پیشرونده. درگیری عصبی در سایتومگال ایجاد میشود. تشخیص: در حال حاضر از دو نوع آزمایش معمول سرم شناسی برای تشخیص ایدز استفاده می شود. هر دو آزمایش برای پی بردن به وجود پادتن ویروس ایدز به کار می روند. در حال حاضر آزمایشهای مستقیم برای پی بردن به وجود خود ویروس از نظر فنی دشوار است. رایجترین آزمایش بیماریابی آزمایش جذب مواد ایمنی وابسته به آنزیم (ELISA) است که در آن سرم خون فرد مورد آزمایش در تماس با قطرات پوشیده با پادتن ایدز قرار می گیرد. اگر پادتن در سرم وجود داشته باشد واکنش پادگن - پادتن ایجاد تغییر رنگی می کند که توسط یک نورسنج حساس نشان داده می شود. این آزمایش ۹۹ درصد افرادی را که بیش از سه ماه از عفونت آنها گذشته است، شناسایی میکند. این آزمایش احتمالاً در افرادی که تازگی دچار عفونت شده اند به طور کاذب منفی می شود، زیرا تولید میزان کافی پادتن در پاسخ به عفونت نیاز به زمان دارد. این آزمایش تنها در حدود ۲/ ۰ درصد موارد یا ۲ نفر در هر ۱۰۰۰ نفر ایجاد پاسخ مثبت کاذب (یعنی آزمایش مثبت در فردی که دچار عفونت نیست) می کند. نتیجه آزمایش الیزا (ELISA) تا زمانی که تکرار آزمایش روی همان نمونه سرم خون دوباره مثبت نشود، مثبت تلقی نخواهد شد. معنی این آمارها چیست؟ آنها اساساً به این معنی هستند که این آزمایش در جمعیتی که در معرض خطر متوسط تا زیاد هستند (مثل معتادین به داروهای تزریقی در شهر نیویورک) کانزاس) نسبتاً غیردقیق است معمولا مثبت بودن آزمایش الیزا با آزمایش دیگری به نام آزمایش وسترن بلات تأیید میشود. این آزمایش نیز پادتن سرم خون را نشان می دهد ولی ایجاد خطای مثبت کاذب در آن کمتر از آزمایش الیزا است. آزمایش وسترن بلات یک روش ایمنی شناسی است که بسیار پرزحمت است و برای اجرا  آن مهارت و تجربه زیادی لازم است. وقتی هر دو آزمایش الیزا و وسترن بلات انجام شوند احتمال بروز نتیجه مثبت کاذب تنها حدود ۱ در ۱۰ هزار نفر فرد مورد آزمایش است. در ضمن آزمایش وسترن بلات حدود ۲ درصد نمونه های مثبت آزمایش الیزا را تأیید نمیکند. بنابراین اگرچه این آزمایش ها نسبتاً دقیق هستند ولی بویژه در جمعیت کم خطر به هیچ وجه کاملاً دقیق نیستند.نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت دوم)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد