نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت دوم)


نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت دوم)
درمان: در حال حاضر درمان مؤثری برای ایدز غیر از اقداماتی که برای مقابله با عفونتهای فرصت طلب، سرطانهای همراه، و سایر عوارض می شود، وجود ندارد. این کوشش زیاد برای یافتن یک راه درمانی یا یک روش مؤثر پیشگیری به وسیله موجودی برانگیخته شده است که ژن آن به بخشی از ساختمان ژنی سلول میزبان تبدیل می شود.تا زمانی که این پدیده روی می دهد، احتمال اندکی برای رهایی از ویروس وجود دارد.در حال حاضر اکثر داروهای ضد ویروسی ایدز، مرحله تبدیل RNA به DNA را هدف گیری کرده اند و سعی دارند عمل آنزیم تبدیل کننده معکوس را مهارکنند. تاکنون از میان داروهای تحت آزمایش زیدووودین (AZT) و دی داکسی اینوزین (DDI) تنها داروهایی هستند که توسط اداره غذا و دارو از نظر درمانی تأیید شده اند. AZT از طریق فریب دادن ویروس و گنجاندن دارو در DNA عمل میکند. وقتی این پدیده روی دهد، DNA نمی تواند نمونه های جدید ویروس ایدز را ایجاد کند. نتایج اولیه نشان میدهد که زیددو ور دین طول عمر را زیاد می کند و ممکن است شروع علائم بالینی را در افرادی که از به نظر سرمی مثبت هستند، به تأخیر اندازد. ولی با این همه طول عمری که به این ترتیب به دست می آید با مقیاس ماه (نه سال) اندازه گیری می شود، و عوارض جانبی مهم زیادی همراه با درمان توسط زیدووودین ایجاد می شودداروهای جدید ارائه شده سایر مراحل چرخه عفونت زایی را هدف قرار داده اند. آنها می توانند از ورود ویروس به سلولهای غیرآلوده جلوگیری کنند یا در تولید اجسام ویروسی .جدید در داخل سلول آلوده اختلال ایجاد کننددر برخی از موارد می توان از بروز عفونت های ثانویه جلوگیری کرد. داروی پنتا میدین که از راه بینی استفاده می شود در جلوگیری از ذاتالزیه ناشی از پنوموسیستیس کارینی مؤثر است. یک داروی جدید به نام فوسکارنت در جلوگیری از التهاب شبکیه ناشی از ویروس .سایتومگال مؤثر استبه در حال حاضر واکسنی برای ایدز وجود ندارد، اگرچه کوشش های پر شوری در جریان است. جلوگیری از ایدز توسط مایه کوبی (واکسیناسیون) دشوار است زیرا به نظر میرسد که ویروس ایدز براحتی دگرگون می شود و انواع بسیار گوناگون با تفاوتهای جزئی پدید می آید. واکسنی که علیه یک نوع ویروس تولید می شود ممکن است علیه دیگری مؤثر نباشد (بسیار شبیه واکسن های آنفلوانزا). ویروس ایدز ممکن است در حالی وارد بدن شود که قبلاً داخل لنفوسیت ها شده است. در این حالت واکسن قادر به نفوذ نیست. از طرف دیگر حتی اگر نتوان از ورود ویروس به بدن جلوگیری کرد، احتمال دارد واکسنهایی ساخته شود که ویروس را مهار کند.نشانگان ایدز تمام عیار (قسمت اول)

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد