نظریه پذیرفتنی در مورد سرطان


نظریه پذیرفتنی در مورد سرطان

نظریه پذیرفتنی در مورد سرطان

  بدن انسان از میلیون ها سلول ساخته شده است، که هر کدام شکل و ساختار خاصی خود را دارند. ولی یک چیز در تمام سلولهای بدن مشترک است: همه سلول ها ساختارهای اعجاب انگیز و حیات بخش دارند. یکی از این ساختارها میتوکندری نام دارد. میتوکندریها در سیتوپلاسم (مایع سلولی) قرار دارند و جایگاه های اصلی تولید انرژی سلولی در درون بدن هستند. روش تولید انرژی را «چرخه کربس» مینامند، که از طریق اکسایش -یعنی مصرف اکسیژن و تولید ماده ای به نام ATP (آدنوزین تری فسفات) - در میتوکندری انجام میگیرد. اسید را کسی ریبونوکلئیک، معروف به DNA، اطلاعات ژنتیکی ماست که در درون میتوکندری ها هم موجود است. به دور هر سلول، پوششی محافظ به نام غشای سلولی وجود دارد. غشاهای سلولی ورود و خروج مواد را تنظیم میکنند، علائم را به درون و بیرون سلول منتقل میکنند، و هفتاد درصد انرژی سلولی را به مصرف میرسانند. مواد سرطانزا میتوانند به تمام غشاهای سلولی نفوذ کرده و پوشش سلول را بشکنند. این کار کارکرد طبیعی میتوکندری و تولید DNA سالم را کم میکند. اگر غشای سلولی محکم و پایدار باشد، برخی مواد سرطانزا نمی توانند واردشوند و به طور معمول توسط دستگاه ایمنی، در صورتی که درست کار کند، تخریب میشوند. ولی اگر غشای سلولی ضعیف و دستگاه ایمنی ناکارآمد باشد، ماده سرطان زا قادر به ورود به درون سلول شده و به آن آسیب می رساند. این آسیب دیدگی بر تولید انرژی سلولی هم تأثیر گذاشته و میتوکندری و زنجیر DNA را هم خراب میکند. وقتی سلول برای ترمیم بافت خود را تکثیر میکند، سلول های جایگزین همآسیب دیده هستند، و احتمالاً به تشکیل سلول های سرطانی منجر میگردند. اگر دستگاه ایمنی به علت ناتوانی وارد عمل نشود، سلول های سرطانی ممکن است به تکثیر ادامه داده، و سرانجام تومور تشکیل دهند. بنابراین، برای جلوگیری و شکست سرطان، باید سلولهای سرتاسر بدن به صورت طبیعی خود باشند. این شامل تقویت غشاهای سلولی، تنظیم تولید ATP در میتوکندری ها و بهبود کارکرد دستگاه ایمنی است. برخی مواد، کارکرد میتوکندری ها را بهتر میکنند، مثل کارنیتین، اسید آلفا-لینولئیک، کوآنزیم Q۱۰، ژینکو و ویتامین C. همینطور، اجتناب از مواد سرطانزا، خوردن غذای سالم، رژیم غذایی غنی از مواد مغذی، داشتن هیجانات مثبت، خوردن منظم مواد ضداکسایش و تقویت دستگاه ایمنی اجزای اصلی در پیشگیری و شکست سرطان هستند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد