نظر دکتر محسن سیاح درباره علل خرابی دندان


نظر دکتر محسن سیاح درباره علل خرابی دندان

نظر دکتر محسن سیاح درباره علل خرابی دندان 

 بعضی ها پوسیدگی دندان را شبیه پوسیدگی استخوان دانستهاند. در قرن نوزدهم اساتید دیگری فرض دیگری کردند که پوسیدگی نتیجه نقصان املاح اهکی دندانها است که در اثر اسیدهای دهان پیدا می شود (فرضی شیمیائی) در سال ۱۷۴۷ مسیحی پروفسور روبن برای پوسیدگی دندان منشاء میکروبی بنام «لپتوتریکس بوکالیس» دانست. امروز بر حسب تحقیقات و کارهای بعضی اساتید (فرضی شیمیائی) طفیلی (فرضی شیمیکو پارازی نتر) را محقق دانستهاند.همون در کتاب امراضی دهان مینویسد. گالیپ ثابت کرده که ضریب مقاومت دندانها با سن اختلاف زیاد پیدا میکند و در حقیقت پوسیدگی در طفولیت و بلوغ زیاد و در سن کهولت کمتر می شود و بایستی بیشتر دندان اطفال مورد دقت و امتحان و بهداشت قرار گیرد تا دندانهای اشخاص بالغ، در طفولیت موقعی برای پوسیدگی دندان میباشد که آنرا (سن شوم بیرون آمده) مینامند و آن از ۶ الی ۲۱ سالگی  میباشد اگر در این دوره مراعات حفظ دندانهای شیری اطفال نشود دندانها دائمی در یک محیط بی نظمی بیرون امده و چون ضزیب استقامت در این سال کم است ضریب پوسیدگی باعلا درجه برسدگالیپ ثابت کرده است که هر چه دندان وزین و سنگین تر باشد همانقدر بیشتر دارای املاح آهکی میباشد و بعلاوه ضریب مقاومت دندان در مقابل پوسیدگی نسبت مستقیم با وزن آن دارد. یعنی هر چه عناصر مرکب کننده دندان متراکم تر و سنگین تر باشد دندان دیرتر پوسیدگی پیدا میکنند. در بین علل پوسیدگی دندان موضوع موروثی را میتوان در مرحله دوم محسوب داشت عللی که زمینه مساعدی برای نمو میکروب های پوسیدگی تهیه می نماید، یا موضعی هستند یا عمومی. مقصود از علل موضعی ناپاک بودن دهان است که موجب میگردد میکرب مستقیماً در مغز دندان رخنه کرده و آنرا خراب گرداند. و اما علل عمومی، مسمومیت خون و اختلالات جهاز هاضمه است. علل کوچک دیگری که موجب خرابی دندانها میگردد. عبارتست از: ۱- نوشیدن آب خیلی گرم یا سرد. ۲- نوشیدن آب سرد پس از تناول غذای بسیار گرم. ۳- شکستن یخ و چیزهای سخت مثل فندق و پسته و امثال هم ۴- زیاد مسواک زدنتمام اقدامات فوق الذکر جهت از بین رفتن مینای دندان گشته زمینه را برای رشد میکربها در مغز دندان فراهم میکند. بعضی از اطبا با مسواک و خمیر دندان مخالف هستند و میگویند همین خمیرها و مسواک ها گاه موجب خرابی دندانها میگردد زیرا مسواک موجب سائیدگی مینای دندان میگردد و خاصیت خمیر دندان هم درست معلوم نیست که بتوان بر آن اعتماد کرد. لذا ایشان میگویند که بهترین وسیله برای پاک نگهداشتن دندانها این که با یک قطعه لیمو ترش صبح بعد از بیدار شدن از خواب و شب قبل از این دندانها را پاک بشوئیم و اگر لیمو ترش نبود یک دانه سیب بعد از صرف شام بخوریم.از خوردن غذاهائی که مواد قندی زیاد دارد خودداری نمائید برای دندانها مضر است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد