نظر طب سنتی درباره بابونه رومی….


نظر طب سنتی درباره بابونه رومی….

نظر طب سنتی درباره بابونه رومی....

بابونه  رومی

یکی دیگر از گیاهان دارویی که امروز به معرفی ان می پردازیم گیاه دارویی بابونه رومی است . بابونه رومیگیاهی است از خانواده Compositaeتیره  فرعی Radiae نام علمی آن Anthemis .uuta nobilis L. می باشد.نام های دیگر این گیاه در طب سنتی عبارت است از:«بابونه»، «بابونه  رومی»، «بابونه حقیقی»، «بابونج» و «بابونق» و «بابونه شیرازی»به فرانسوی  Camomille odorante ،Camomille romaine و به انگلیسی KÍCommon chamomile و Roman chamomile گفته می شود 

خواص بابونه رومی

از نظر طبیعت گل و عرق بابونه رومی طبق نظر حکمای طب سنتی مانند سایر بابونه ها گرم و خشک استاز نظر خواص معتقدند که شبیه بابونه صغیر است.لطیف کننده،تحلیل برنده،مقوی دماغ،اعصاب و نیروی جنسی استبرای رفع تب و لرزهای تب های نوبه ای از زمان جالینوس مورد توجه بوده است.مدر و قاعده آور بوده،ترشح شیر را افزایش می دهدبرای رفع سردرد و تحلیل ورم ها و خرد کردن سنگ مثانه مفید است.در موارد گرفتگی مجاری ادراری و کم بودن ترشحات عادت ماهیانه نافع است.در استعمال خارجی نیز برای رفع موارد فوق مفید است

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد