نظر طب سنتی درباره تاج خروس (Celosia cristata)


نظر طب سنتی درباره تاج  خروس (Celosia cristata)

نظر طب سنتی درباره تاج  خروس (Celosia cristata)

تاج  خروس (Celosia cristata)

اسامی عمومی  دیگر :  گل حلوا، زلف عروسان، گل یوسف، بستان افروز، -حبق بستانیsdvfنامهای علمی دیگر: (Cellosia cristata). نام خانواده: خانوادهٔ آمار انتاسه (Amarantaceae).نوع گیاه: بوته قسمت مورد استفاده: گل، دانه. مواد متشکله موثر: دانه: روغن ثابت، سلوزیا. گل زرد: آپارانتین، بتاگزانتین. گل قرمز: آمار انتین، ایزو آمار انتین. گل بنفش: افزون بر ترکیبات باdsvdfvلا، سلوزیانتین، خواص درمانی: گل حلوا را در همو رئید و خونریزیهای قاعدگی مورد استفاده قرار می دهند، افزون بر این آن را در کم کردن ترشحات بعد از زایمان مفید میدانستند (از دانه ها در ترکستان و چین جهت خونریزیها استفاده می نمایند). موارد استفاده در پزشکی سنتی ایران: دارو پزشکان گذشته نیز گل حلوا را در موارد فوق مورد استفاده قرار می دادند. تخم تاجخروس را به عنوان تقویت کننده و به عنوان رفع سرماخوردگی توصیه نمودهاند. مقدار و دستور مصرف: گلی حلوا به مقدار ۶-۲ گرم روزی سه بار به صورت دم کرده در یک فنجان.عوارض جانبی و سمیت: ندارد.موارد عدم استعمال: ندارد. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد