نظر طب سنتی درباره گیاه خربق سفید (Veratrum album)


نظر طب سنتی درباره گیاه خربق سفید (Veratrum album)

نظر طب سنتی درباره گیاه خربق سفید (Veratrum album)

خربق سفید (Veratrum album)

اسامی عمومی : خربق ابیض، کندس، کندشbvxcنامهای عمومی دیگر : (Veratrum album)   نام خانواده: خانوادهٔ لاله (Liliaceae) نوع گیاه: بوته. قسمت مورد استفاده: ریزم (RhiZome)مواد متشکله موثر: پروتوور اترین، پار میرین، جروین، ورا ترافین، وراتروزین، و را ترالبین، اسیدهای آلی، صمغ ورزین dfvzsdخواص درمانی: خربق سفید را به عنوان ضد کرم، ضددرد، قی آور، مسهل، ضدرماتیسم و مولد عطسه مورد استفاده قرار می دهند.موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: خربق سفید را به عنوان ضد کرم، عطسه آور، تخلیه کننده، قی آور، ضد تب، مسهل بلغم و در استعمال به عنوان حشره کش و ضد برص توصیه نموده اند.مقدار و دستور مصرف: مقدار 4/۰ - ۰/۱ گرم به صورت دم کرده در یک فنجان در24 ساعتعوارض جانبی و سمیت: گیاهی است سمی و باید زیر نظر پزشک تجویز گردد.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد