نظر طب سنتی درباره گیاه درمنه (Artemisia maritima)


نظر طب سنتی درباره گیاه درمنه (Artemisia maritima)

نظر طب سنتی درباره گیاه درمنه (Artemisia maritima)

درمنه (Artemisia maritima)

اسامی عمومی: درمنه ترکی، افسنتین بحری، سانتونیکا، شیح ، شيحان،ورک، پوش، شیح خراسانیbhj-klنامهای علمی دیگر: (Artemisia maritime, A.cina A.Scoporia...)نام خانواده: خانوادهٔ کاسنی (Compositae).نوع گیاه: بورته. قسمت مورد استفاده: سرشاخه های گل دارمواد موثر داروئی: سانتونین، کمی روغن فرار، آرته مینترین، رزین، قند، نمکهای کلسیم و پتاسیم، اسید مالیک، استرولها (بتاسیتوسترول و bh-jاستیگماسترول). خواص درمانی: درمنه را سابقاً به عنوان ضد کرم، به خصوص آسکاریس، به کار میبردند ولی به علت سمی .بودن امروز کمتر مورد استفاده قرار می گیرد موارد استعمال در پزشکی سنتی ایران: پزشکان سنتی درمنه را به عنوان ضد کرم، مقوی و بادشکن مورد استفاده قرار داده و آن را در روان کردن بول و حیض مفید دانسته و در استعمال خارجی به عنوان جلوگیریکننده از ریزش مو و تسکین ورم و دمل توصیه می نمودند. مقدار و دستور مصرف: مقدار ۲- ۰/۵ گرم به صورت دم کرده در یک فنجان. عوارض جانبی و سمیت: مقدار زیاد آن سمی میباشد.موارد عدم استعمال: به علت سمی بودن نباید در دوران حاملگی و شیردهی مصرف شود. 

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد