نقاط ضعف در دستگاه ایمنی


نقاط ضعف در دستگاه ایمنی

نقاط ضعف در دستگاه ایمنی

 دستگاه ایمنی بدن ما به طور مرتب با مهاجمان خارجی و سلولهای سرطانی در نبرد است، و سموم را جدا کرده یا تخریب می کند به طوری که دیگر خطری نداشته باشند. با این حال، دستگاه ایمنی هم ممکن است در اثر عوامل تغذیه ای، روانشناختی، محیطی و جسمانی ضعیف یا سرکوب شود. این در نهایت ممکن است راهی برای رشد سرطان شود، چون سرطان تنها سلولهای غیرطبیعی لازم ندارد، بلکه به محیط مناسب و دستگاه ایمنی سرکوفته هم نیازمند است. عواملیکه دستگاه ایمنی را سرکوب میکنند عبارتند از:رژیم غذایی بی شک کمبودهای تغذیه ای شایعترین علت سرکوب دستگاه ایمنی است. فقدان پروتئین تاثیری شدید بر ایمنی سلولی دارد. پروتئین کافی برای کارکرد خوب دستگاه ایمنی لازم است. مصرف زیاد قند، توانایی گویچه های سفید خون را در تخریب ذرات خارجی کاهش می دهند. زیادی قند، چربی و کالری، و نیز کمبودهای تغذیه ای همه تأثیرات واضحی بر دستگاه ایمنی ما دارند. به خصوصی عنصر روی کانی بسیار مهم مورد نیاز ایمنی است و کمبود آن به صورت کاهش سطح ایمنی خود را نشان می دهد بسامدهای الکترومغناطیسی انسان ساختهریش تراش برقی و گرمکن های برقی همه اثر سرکوب کنندگی بر دستگاه ایمنی انسان دارند.حالات هیجانیوقتی افسرده، منزوی، غمگین یا سوگوار هستیم، دستگاه ایمنی هم افسرده می شود. هرچه این هیجانات قویتر باشند و عمیق تر احساسی شوند، دستگاه ایمنی بیشتر تحت تأثیر آنها قرار میگیرد. ارتباط بین جسم و ذهن را هیچگاه نباید دست کم گرفت.فقدان تحرکثابت شده است که ورزش باعث بهتر شدن اعمال دستگاه ایمنی شده و منافعچاقیگویچه های سفید خون افراد سنگین وزن، کمتر قادر به تخریب باکتریها، ویروسها و سلولهای توموری هستند.سیگار، الکل و سایر محرکهامصرف الکل، به خصوص به صورت مستقیم، کارکرد و توانایی گویچه های سفید و سلولهای کشندهٔ طبیعی را کاهش میدهد. مصرف مداوم و زیاد الکل اثر سرکوب کنندگی بر دستگاه ایمنی داشته و خطر ابتلا به سرطان را بالا میبرد. نیکو تین و سایر محرکها، مثل کافئین و داروهای نشاط آور، هم دستگاه ایمنی را تضعیف میکنند. ماری جوانا و آمفتامین فعالیت ماکروفاژها و سلول های کشنده طبیعی را کم کرده و تولید اینترفرون و سلولهای زهرآگین T را مختل میکنند.تنشتنش شاید بیشترین اثر منفی را بر دستگاه ایمنی داشته باشد. تنش قادر به کاهش تولید و تعداد لنفوسیت ها، کاهش توانایی بدن در تولید اینترفرون و کاهش فعالیتهای ماکروفاژها است. ترشحات آدرنالین و کورتیزول از غدد فوق کلیوی بر بسیاری اعمال بدن، از جمله توانایی ماکروفاژها در پاک کردن چربی های سرخرگ ها، تأثیر میگذارند. اینها همچنین تولید پادتن IgA را کاهش می دهند که برای مقاومت بدن در برابر عفونتها ضروری است.تنش می تواند ناشی از رویدادهای منفی مثل طلاق، جدایی، مرگ یا بیماری یکی از اعضای خانواده، مشکل در محیط کار و دلایل دیگر باشد. همچنین می تواند از رویدادهای مثبت مثل ازدواج، بازنشستگی، آبستنی، تولد نوزاد، تغییر شغل، فارغ التحصیلی و مسافرت هم حاصل شود. به نظر میرسد میزان تغییر در زندگی یک فرد - منفی یا مثبت - و چگونگی سر کردن با آن، شدت.تنش و میزان استعداد ابتلا به بیماری را تعیین میکندسایر عواملی که ممکن است کارکرد دستگاه ایمنی را تضعیف کنند عبارتند از کم خوابی، کمبود نور خورشید، زندگی طولانی مدت در فضاهای دارای دستگاه تهویه و گرمایش مرکزی، عدم تحرک یا ورزش بیش از حد، کمبود هوای تازه و کم خوردن مایعات.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد