نقش احتیاجات روانی در تأمین بهداشت روانی


نقش احتیاجات روانی در تأمین بهداشت روانی

نقش احتیاجات روانی در تأمین بهداشت روانی

  احتیاج یعنی کششی که فرد را به عملی وادار میکند. احتیاج نه تنهاجسمانی است بلکه دارای جنبه روانی نیز میباشد. در صورت شدت احتیاج حالت روانی نیز شدید میگردد. هنگامی که احتیاج ارضاء شود، تنش کم شده، حالات عاطفی آرامی، جانشین غلیان قبلی خواهد شد. در صورت رفع نکردن احتیاج، حالت شدید هیجان روانی ادامه پیدا خواهد کرد. این هیجان تأثیرات متقابلی روی دستگاه های عضوی دارد. ارضاء تمایلات عاطفی، اساس بهداشت جسمانی و روانی است. محرومیت و احساس ناامنی طولانی و یا دائمی، موجود را در حالت هیجان مداوم نگه می دارد و به تدریج منجر به ناراحتی های عضوی و روانی میگردد. در چنین موقعی که قوای جسمانی در اثر تجهیز دائمی تحلیلی میرود، وظایف روانی نیز مختل می شود. برای این که فرد شدیداً بیمار نگردد، باید در یک محیط آرام و بی دغدغه که انگیزه های هیجان آور در آن کم باشد، بسر برد. یکی از علل عمده احساس حقارت و ترس و ناامنی، نرسیدن به هدف یا اهدافی است که فرد برای خود در نظر میگیرد به کودکان باید آموخت که هدف خود را طوری قرار دهند که رسیدن به آن حتمی باشد. یکی از علل عمده اختلالات روانی در کودکان، گسسته شدن رابطه خانواده و یا اختلالات شدید خانوادگی است. ازدواج موفق بستگی به عوامل مختلفی دارد که عبارتند از رشد عاطفی و فکری، تشابه علائق و طرز تفکر، تشابه مذهبی، تشابه تحصیلی و طبقاتی، تشابه طرز تفکر نسبت به امور جنسی، تشابه علاقه به زندگی و سرعت عملی در کارها، و رابطه با خانواده زن و شوهر. یکی از علائم بارز رشد عاطفی و اجتماعی مقدار استقلال است که هر جوانی نسبت به اولیاء خود دارد. شخصی که رشد واقعی کرده باشد، علائق و عواطف خود را از اولیاء به زن و بچه های خود انتقال میدهد. دختری که به شدت به پدر و مادر خود علاقه دارد و اصرار می کند که باید بعد از ازدواج نیز با انان بسر برد نمیتواند عیالی خوبی باشد و یا پسری که هنوز «بچه ننه» است و باید از مادرش دستورهای زندگی را دریافت دارد، شوهر مستقل و خودمختار و مفیدی نخواهد بود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد