نقش بررسی خون در اتیولوژی


نقش بررسی خون در اتیولوژی

نقش بررسی خون در اتیولوژی

  آنمی در CRF یک قانون است، اما هماتوکریت در بیماران پلی کیستیک ممکن است، نرمال باشد. تعداد ترمبوسیت ها غالباً نرمال است. وجود اسیدوز متابولیک با بیکربنات پایین سرم و هایپرونتیلاسیون تنفسی (هایپوکاپنه) مشخص می شود. اسیدوز متابولیک ناشی از اورمی در مراحل اولیه از نوع نرمال آنیون گپ (شکاف آنیونی طبیعی) با هایپرکلرمی و نرموکالمی میباشد.هایپرکالمی دیده نمی شود، مگر این که GFR زیر ۵ml/min برسد. بیماران دچار نفریت بینابینی، نفروپاتی اوراتی و دیابتی ممکن است دچار اسیدوز متابولیک هایپرکلرمیک همراه با هایپرکالمی (RTA نوع IV)، حتی در مقادیر بالاتر GFR (در حدود ۳۰ml/min) بشوند. در این موارد، علت آن کاهش آلدوسترون ثانویه به کاهش رنین است. هایپرفسفاتی به علت کاهش دفع فسفات وجود دارد که به همراه کاهش مصرف کلسیم و کاهش فعال شدن ویتامین D (به دلیل کاهش تبدیل ۲۵ - هیدروکسی ویتامین D به ۱ و ۲۵ - دی هیدروکسی ویتامین D در کلیه)، باعث هایپرپاراتیروئیدی ثانویه می شود که منجر به تغییرات اسکلتی (استئومالاسی و استئیت فیبروزان سیستمیک) می شود، (استئودیستروفی کلیوی). با وجود این که اسیداوریک بالاست، بندرت سنگ یا نقرس در طی مرحله اورمی مزمن دیده میشود.
  1. C) یافته های تصویربرداری
اطلاعات مهم تشخیصی با سونوگرافی به دست می آید، سونوگرافی در تعیین اندازه کلیه و ضخامت قشر و هدایت سوزن بیوپسی از راه پوست مفید است. عکس های رادیوگرافی استخوان، معمولاً رشد عقب مانده، استئومالاسی یا استئیت فیبروزان را نشان می دهد. کلسیفیکاسیون متاستاتیک عروق یا بافت نرم، ممکن است دیده شود. .
  1. D) بیوپسی کلیه
در ESRD به جزء فیبروز بینابینی غیراختصاصی و گلومراوااسکلروز اطلاعات زیادی نمیدهد. بیوپسی باز کلیه های چروکیده در مرحله ESRD ممکن است دارای عوارض زیادی از جمله خونریزی باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد