نقش خانواده در کنترل ام اس


نقش خانواده در کنترل ام اس

نقش خانواده در کنترل ام اس

 

اگر نتوانند شما را در هر لحظه که است و هر کسانی آن را انجام میدهد. خانواده های بخواهند ببینند، اضطراب و آشفتگی شان افزایش دیگر، خصوصی تر عمل میکنند و مطلق مییابد. بنابراین آمادهای سؤال و جواب، آموزشی و اطلاعاتی بین خودشان رد و بدل نمیکنند مگر ارتقای اطلاعات به صورت دورهای باشید.

مخصوصا خبر بستری شدن یا تشییع جنازه (شاید حتی آن را پدر و مادر دوست دارند همه چیز تحت کنترلشان مبتلا به این بیماری نیستند ولی زندگیشان تحت الشعاع آن قرار گرفته است. این واقعه اغلب زمانی اتفاق میافتد که اشخاص روش راحت و آسانی برای صحبت درباره ی احساساتشان ندارند. عواطف این افراد سرکوب شده و هرکس میپندارد بدون حامی است. زمانی که افراد احساس می کنند پشتیبانی ندارند، شروع به چنین صحبتهایی می کنند:

*«تصورش را هم نمیکنی که من چه احساسی دارم. ام اس دارد تمام زندگی ام را تغییر میدهد، احساسی بیچارگی میکنم و تو فقط به فکر خودت هستی. انگار آب از آب تکان نخورده و همه چیز روبه راه «برای تو قابل تصور نیست که من چه احساسی دارم. من دارم با تمام وجود هرکاری از دستم برمی آید، انجام میدهم. من دیگر هیچ وقتی برای خودم ندارم و تو همیشه خسته تر از آنی که کاری برای شوخی و تفریح انجام بدهی.»

«به دلیل آنکه مامان ام اس گرفته، بیشتر از سایر بچه هایی که می شناسم کار سرم ریخته.»

خانواده ها زمانی قادر به انجام حداکثر سعی و تلاشی شان هستند که ام اس را مقصر  بدانند، نه اینکه یکدیگر را ملامت کنند. این کار، کشمکش های بیهوده را کاهش می دهد و مشکل واقعی را نمایان میسازد - چالشی که هر فردی در خانواده باید با آن مواجه شود. خانواده هایی می شناسیم که برای بیماری ام اس یک اسم گذاشتهاند - مثل فرد یا ماریتا-- تا یادشان باشد اهداف مشترکشان در زندگی با وجود ام اس چه چیزهایی است

اگر لازم است دورخیز کنید.

گاهی مشکل ترین بخش برقراری ارتباط، شروع آن است. خانواده هایی که در این زمینه، تجربه ی زیادی ندارند ممکن است لازم باشد، تمرین بیشتری کنند تا این کار را یاد بگیرند. جلسات آموزشی و گروه های حمایتی میتواند برای این منظور برای آن دسته از شماها که مایلید تمرینتان بیشتر جنبه ی خصوصی داشته باشد، خانواده درمانگرها میتوانند منبع مفیدی باشند، این افراد در امر «شروع صحبت» به شما کمک میکنند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد