نقش دعوا، جنگ و ستیز در زندگی زناشویی


نقش دعوا، جنگ و ستیز در زندگی زناشویی

نقش دعوا، جنگ و ستیز در زندگی زناشویی

 از زبان دیگران شنیده اید، که گفته اند دعوا نمک زندگی است و گه گاهی از بعضی دوستان و آشنایان هم می شنوید که می گویند گاهی قهر و دعواموجب تدوام زندگی زناشویی می شود. این عده از یک حقیقت کلی درمورد آدمی بی خبرند و آن این است که احساسات آدمی همانند آتش است که با یک جرقه کوچک شروع میشود و آنچنان زبانه میکشد که ممکن است همه چیز را در اطراف خود بسوزاند و به خاکستر تبدیل کند.همه زنان و شوهران باید بدانند که داشتن این عقیده که دعوا به طور طبیعی موجب بهتر شدن زندگی میشود بسیار غلط است. زیرا از نظر روانی بعد از هر دعوا و ستیزه نوعی احساس ضعف، ناتوانی و تنفر در طرفین به وجود می آید که تا مدتی مانع از انجام کارهای روزانه گشته و مانع از مهربانی، اتحاد و اتخاذ تصمیمات درست و به جا میشود و در روابط دوستانه آنان ضربه بزرگی وارد می آورد.از طرف دیگر موجب ناراحتی اعصاب، سردردهای شدید،چشم درد، سوء هاضمه، بالا رفتن فشار خون، بی خوابی و در بسیاری از اوقات موجب نوعی نگرانی و اضطراب طولانی می شود. البته ضررهای مادی هم که در نتیجه دعواهای خانوادگی ایجاد می شود بر ما متأسفانه اکثر آدمها از یک حقیقت کلی در موردخود و دیگران غافل هستند. و آن این است که به گفته بسیاری از روانشناسان، خداوند از هرکدام انسان ها فقط یک نمونه خلق کرده است.شاید کسانی باشند که از نظر ظاهر و یا طرز فکر با ما شباهت های بسیاری داشته باشند، اما هرگز هیچ انسانی نیست که از نظر اعتقادات، روش زندگی، طرز فکر و دیگر موارد زندگی تماماً با دیگری شباهت کامل داشته باشد. این گفته با بدان معنا است که نباید انتظار داشته باشیم که همیشه و در هر زمان اطرفیان ما کاملاً ما را درک کنند. زیراانجام چنین کاری برای خود ما هم غیر ممکن است.شاید شما مدت زیادی را با دوستی که از خیلی جهات با شما اشتراک عقیده دارد زندگی کنید. ولی روزی متوجه میشوید که او قادر نیست کاملا شما را درک کند. نباید فراموش کنید که او کپی شخصیت شما نیست، گاهی شما از درک او عاجز هستید و زمانی او از درک شما اگر سعی کنید در رابطه با دوستان و آشنایان به خصوصی در زندگی زناشویی این مسئله را در نظر بگیرید، هر روز زندگی شما بهتر و شیرین تر می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد