نقش دیگران در امید به زندگی بیماران مبتلا به اس


نقش دیگران در امید به زندگی بیماران مبتلا به اس

 نقش دیگران در امید به زندگی بیماران مبتلا به اس 

 

در تماس باشید، حفظ ارتباط با دیگران

نشئت میگیرد. به عنوان مثال، ممکن است برای صرف شام با دوستانی خاص یا برای بازی گلف یا مسافرت، با افراد دیگری، بیرون بروید. پس همانطور که می توانید. تصور کنید، زمانی که فعالیتها دچار تغییر شود، روابط با این افراد نیز به نوبهای خود به چالش کشیده خواهد شد.

اگر خود را در یک چنین وضعیتی ببینید، ممکن است . نگران آن شوید که مبادا باعث کندشدن سرعت و رنجش و ناراحتی دیگران باشید . (اگرچه نباید این طور فکر کنید) دوستانتان نیز وقتی میبینند اساس روابط عادی و بین شما و آنها تغییر کرده، ممکن است احساس نامطبوعی کرده و حتی از شما خجالت بکشند و دوری کنند

زمانی که سطح فعالیت تان تغییر می کند، باید مشکل را حل کنید: به دوستانتان ملحق   شوید و طرح های دیگری به عنوان جایگزین، به آنها پیشنهاد کنید. اغلب اوقات، وقتی چنین کاری بکنید، متوجه خواهید شد که دوستانتان به شما بهای بیشتری   میدهند تا به فعالیت تان - معمولاً آنها خوشحال خواهند شد که برای کمک به شما، کارها را به گونهای متفاوت یا کمی کندتر انجام دهند.

ممکن است متوجه این نکته نیز بشوید که آنها با کمال میل تمایل دارند در فعالیت دیگری هم با شما تشریک مساعی داشته باشند. و اما افرادی که به تفریح، بیشتر بها میدهند تا به خود شما و به اکثر تعاملات اجتماعی از به اشتراک گذاشته شدن فعالیتها و علایق متقابل افراد سلامتی تان - خوب، شاید آنها دوستان خوبی برای شما نباشند.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد