نقش روشن ماهی در بیماری آسم چیست؟


نقش روشن ماهی در بیماری آسم چیست؟

نقش روشن ماهی در بیماری آسم چیست؟

خوردن ماهی چرب یعنی ماهی های آبهای سرد که چرب هستند اثر شفابخش در بیماری آسم دارد، زیرا روغن ماهی در درازمدت برای آسم اثر درمانی دارد. طبق نظر محققان انگلیسی وجود یا مادهٔ ضدالتهابی در روغن ماهی موجب کاهش التهاب و ترمیم لایه داخلی مجاری هوا شده و نفس کشیدن را تسهیل می کند. برای بررسی این نظر در آزمایش های از عدهای از بیماران مبتلا به آسم خواسته شده در مدت ده هفته مقدار قابل ملاحظهای روغن ماهی که معادل خوردن ۲۴۰ گرم ماهی چرب ماکرل در روز است بخورند و مشاهده شده است که ۵۰درصد از تولید مواد التهاب زا به نام لوکوترین ها" کاسته شده است. لوکوترین ها از نظر تحریای انقباض برونش ها هزار بار از هیستامین قوی ترند. از این آزمایش نتیجه گرفته شده که دورهٔ آزمایش برای بیماران مبتلا به آسم خیلی کوتاه بوده و به قدر کافی بلندمدت نبوده که بتواند اصلاح و بهبود کامل در نفس کشیدن بیماران ایجاد کند. یعنی مدت بیشتری باید روغن ماهی خورده شود تا به طور محسوسی التهاب مجاری هوا التیام یابد. و اگر به طور مرتب و در مدت درازی از ماهی های چرب سرشار از روغن ماهی دارای اسید چرب اومگا- ۳، نظیر ماهی ماکرل، ماهی سالمون و ساردین و تونا خورده شود، به طوری که مرتباً حمله های مکرر و متناوب آسم را در مجاری هوا سرکوب نماید، ممکن است در پیش گیری حمله های آسم اثر محسوس داشته باشد.این واقعیتی است که جوامعی مانند جامعه اسکیموها که به طور مداوم مقدار زیادی غذاهای دریائی میخورند خیلی کم مبتلا به آسم می شوند. در آزمایش جدیدی که توسط جوئل شوارتز کارشناس سازمان حفاظت محیط زیست امریکا به عمل آمده نشان داده شده است اشخاصی که ماهی زیاد میخورند کمتر احتمال دارد به بیماری آسم و سایر انواع ناراحتیهای تنفسی مبتلا شوند. در برخی مطالعات نیز نشان داده شده که در برخی اشخاصی خوردن روغن ماهی اثر فوری در بهبود آسم آنها داشته است. در بیمارستان گایی" در لندن بیماران آسمی که روغن ماهی میخوردند خیلی کمتر مشکلات تنفسی داشتند. همینطور محققان فرانسوی در بیمارستان روتسچایلد" در پاریس دریای آزمایش کور مضاعف نشان داده اند بیماران آسمی که از مکمل های روغن ماهی استفاده کردهاند ظرف دو ماه بهبود یافتند. احتیاط در مصرف روغن ماهی دریای آزمایش مشاهده شده است که روغن ماهی در مورد اشخاصی که به آسپرین حساسی هستند انسداد مجاری هوا را بدتر می کند. بنابراین رژیم روغن ماهی بخصوصی مصرف ماهی های چرب باید با مشورت وزیر نظر پزشلی باشد تا از نظر حساسیت و همچنین با توجه به وضع و مقدار تریگلیسرید بیمار و سایر جهات توصیه لازم بشود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد