نقش روغن ماهی بر ضدسرطان


نقش روغن ماهی بر ضدسرطان

تأثیر شگفت روغن ماهی بر سرطان ...!!!

  در آزمایش که در مورد حیوانات به عمل آمده روغن ماهی اثر چشمگیری در مبارزه با سرطان و به تأخیر انداختن رشد تومور نشان داده است. 

تحقیق پیرامون اثر روغن ماهی 

 دکتر آرتمیسسیموپولوس رئیس مرکز تحقیقات بیماری ژنتیکی و تغذیه در واشنگتن DC میگوید در تحقیقات متعددی نشان داده شده است که روغن ماهی اندازهٔ تومورها و تعداد تومورها را در جانوران کاهش می دهد و از پخش و گسترش سرطان نیز جلوگیری می کند. دریک تحقیق گسترده که در مورد ۶۰۰۰ نفر مرد میانسال توسط دکتر ترز دولسلی در مرکز هم آهنگی MRFIT در شهر مینیاپولیس ایالت مینسوتا انجام شده مشاهده شده است که مرگ در اثر سرطان در اشخاصی که در خون آنها مقدار بیشتری اسید چرب روغن ماهی وجود دارد خیلی کمتر است و این امر نشان میدهد که آنها ماهی زیاد خورده اند. و یک تحقیق جالب و هیجان انگیز جدید نیز نشان میدهد که روغن ماهی رشد پیش سرطانی سلول را که منجر به سرطان کولون در انسان می شود سرکوب میکند. دکتر جورج بلال برن " استاد جراحی در دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد معتقد است که روغن ماهی می تواند از پخش سرطان پستان پس از عمل جراحی جلوگیری کند. او با اطمینان معتقد است که روغن ماهی می تواند تلاش تومور سرطانی را برای گسترش سرطان در بدن سرکوب نماید. برای امتحان نظریه خود دکتر بلال برن از بیماران خودخواسته است که پس از عمل جراحی سرطان پستان روغن ماهی بخورند و میگوید پس از این که نتیجه بررسی روشن شد و اطلاعات لازم از بیماران گرفته شد من خیلی تعجب خواهم کرد اگر این رژیم روغن ماهی برای جلوگیری از متاستاز پس از عمل جراحی اثری نداشته باشد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد