نقش سیتولوژی ادراری و فلوسیتومتری در سرطان مثانه


نقش سیتولوژی ادراری و فلوسیتومتری در سرطان مثانه

نقش سیتولوژی ادراری و فلوسیتومتری در سرطان مثانه

 ٪۸۰ سرطان های مثانه را مشخص میکند. هرچه ضایعات، grading و Staging بالاتری داشته باشند، احتمال مثبت شدن بیشتر است.سیستوسکوپی، استاندارد طلایی تشخیص سرطان مثانه است که دارای بالاترین حساسیت تشخیصی است. با این حال به دلیل هزینه و تهاجمی بودن و نیاز به تخصص، جایگاهی در غربالگری اولیه ندارد. در عین حال به دلیل پاره ای محدودیت های تشخیصی شامل ناتوانی در تشخیص سرطان های دستگاه ادراری فوقانی، محدودیت در تشخیص سرطان های درجا ۱ و محدودیت تشخیصی در صورت وجود عوامل مخدوش کننده دید، شامل التهاب، خونریزی یا چینهای شدید جدار مثانه، میزان منفی کاذب آن در مطالعات مختلف بین ۱۰ % تا ۴۰% گزارش شده است(۱۰- ۷). در مطالعات گوناگون عدم تشخیص موارد مهاجم به جدار عضلانی مکررا گزارش شده است. از این رو در الگوریتم های تشخیصی فعلی، انجام این تست همراه با سیتولوژی ادرار به عنوان تست تکمیلی برای افزایش حساسیت آن توصیه می شود (چه در غربالگری اولیه و چه در پیگیری بیماران).محدودیتهای سیتولوژی ادرارسیتولوژی ادرار علیرغم اختصاصی بودن آن برای تشخیص سرطان مثانه دارای حساسیت اندک در مورد تومورهای با تمایز خوب است. در این روش از شناسایی سلولهای سرطانی جدا شده از تومور در داخل ادرار استفاده می شود. از آنجا که تومورهای با تمایز بالا چسبندگی سلولی خوبی دارند احتمال ریزش سلولی در آنها کم است و بدیهی است که نتایج منفی کاذب در این موارد بالا باشد. همین امر باعث شده است که حساسیت سیتولوژی ادرار در تومورهای کوچک و تمایز یافته تنها ۱۵ تا ۳۰% باشد (۱۱ و۱۲). براین اساس تکرار ۳ مرتبه این تست، برای افزایش حساسیت پیشنهاد شده است که در عمل تنها باعث افزایش هزینه می شوند(۱۳).محدودیتهای دیگر در این تست نیاز به جمع آوری نمونه، انتقال به آزمایشگاه، نیاز به کار تخصصی روی نمونه و فرد آموزش دیده جهت بررسی نمونه و زمان گیر بودن انجام آن است. با توجه به آمار بالای تومورهای سطحی و تمایز یافته در سرطان های مثانه، این حساسیت پایین، در عمل کارایی سیتولوژی ادرار را به عنوان یک تست کمکی در تشخیص بسیار پایین می آورد.تصویر برداری هرچند کانسر مثانه را میتوان به کمک imaging مختلف شناسایی کرد ولی تشخیص قطعی با سیستوسکوپی و بیوپسی صورت میگیرد. IVU، شایعترین روش بررسی جهت ارزیابی هماتوری است. در این روش، تومورهای مثانه ممکن است به صورت ضایعات پایه دار و filling defect (نقص پرشدگی) رادیولوسنت که به طرف داخل مثانه برجسته شده اند، دیده شود. تومورهای غیرپاپیلری باعث fixation یا پهن شدگی جدار مثانه می شوند. در سونوگرافی، تومورهای مثانه به صورت کانون های اکوژن که به داخل مثانه برجسته شدهاند، دیده می شوند.CTScan و MRI در تشخیص بیماری محدود به مثانه از بیماری گسترش یافته به خارج مثانه و نیز Staging صحیح کمک کننده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد