نقش شفابخش کافئین در بیماری آسم چیست؟


نقش شفابخش کافئین در بیماری آسم چیست؟

نقش شفابخش کافئین در بیماری آسم چیست؟

توصیه می شود برای این که لوله های برونش ها باز شوند و راحت نفس بکشید از کافئین استفاده کنید. در دهه ۱۸۹۰-۱۸۸۰ میلادی کافئین داروی درجه اول ضد آسم به شمار می رفت و در ۱۹۳۰-۱۹۲۰ تئوفیلین جانشین کافئین شد. در حال حاضر هم هنوز تئوفیلین برای تسکین آسم توسط پزشکان تجویز میشود. شواهدی در دست است که کافئین برای جلوگیری و درمان آسم کمدی می کند، و اشخاصی که مرتباً قهوه که دارای کافئین است میخورند کمتر به حمله های آسم مبتلا می شوند. در مطالعه گستردهای که در مورد ۷۲۲۸۴ نفر ایتالیائی در سنین بالاتر از ۱۵ سال انجام شده دیده شده است اشخاصی کهمرتباً در درازمدت قهوه می خورند، حمله های برونشی آسمی آنها کاهش مییابد و از حمله های جدید نیز جلوگیری می شود. در مورد اشخاصی که فقط روزی یک فنجان قهوه میخورند احتمال آسم۵درصد کاهش مییابد و آن هائی که مرتباًروزی دو فنجان قهوهمیخورند احتمال آسم ۲۳ درصد کم می شود، و برای اشخاصی که روزی ۳ فنجان و بیشتر قهوه میخورند از خطر آسم ۲۸ درصد کاسته میشود. و اگر بیشتر از روزی ۳ فنجان قهوه بخورند اثری در کاهش بیشتر آسم ندارد. محققان می گویند مقدار کافئین موجود در سه فنجان قهوه معادلیلی دوز استاندارد تئوفیلین برای باز کردن برونشی هاست. دکتر هاید سالتر " مجله پزشکی ادمبورل ۱۸۵۹، می گوید «یکی از معروفترین و بهترین داروها برای آسم قهوه غلیظ است».

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد