نقش ضدسرطانی گوجه فرنگی چیست؟


نقش ضدسرطانی گوجه فرنگی چیست؟

نقش ضدسرطانی گوجه فرنگی چیست؟

شاید ظاهراً بعید به نظر بیاید که گوجه فرنگی، این سبزی پیش پاافتاده و ساده، منبع مهم طبیعی ضدسرطان باشد ولی تحقیقات علمی نشان داده است در مورد اشخاصی که کمتر آمادگی مبتلا شدن به سرطان دارند گوجه فرنگی نقش مهمی داشته است. راز موجود در گوجه فرنگی که منشأ چنین خاصیت مهمی در گوجه فرنگی است و در تحقیقات علمی کشف شده است وجود ترکیب شیمیایی به نام لایکوپن است. لایکوپن مادهٔ رنگی است که رنگ قرمز زیبا را به گوجه فرنگی می دهد. لایکوپن از کاروتنوئیدها است و طبق تحقیقاتی که توسط دکتر هلمت سایز آلمانی انجام گرفته نشان داده شده است که لایکوپن از نظر ضداکسیدکننده بودن و ضدسرطان بودن و یا به تعبیری از نظر نیروی اطفاء شعله سوزان رادیکالهای آزاد اکسیژن " مخاطره انگیز، یعنی مولکول اکسیژن سمی خزندهای که می تواند محرابر سرطانی شدن سلولها باشد، صددرصد نیرومندتر از بتاکاروتن است. گوجهفرنگی منبع غنی ترکیب شیمیایی لایکوپن است که به صورت غذا وارد بدن می شود و خوشبختانه در تمام انواع فرآوردههای گوجه فرنگی و شکل های مختلفه غذایی آن نظیر گوجهفرنگی خام، گوجهفرنگی پخته، رب گوجه فرنگی، کنسرو گوجهفرنگی وجود دارد و از بین نمیرود. ماده لایکوپن به مقدار زیادی نیز در هندوانه و به مقدار خیلی کم در زردآلو وجود دارد. مؤسسه ملی سرطان امریکا توصیه می کند که برای پیشگیری از سرطان حداقل هر روز باید پنج وعده میوه و سبزی خورده شود. منظور از یافت وعده در حدود نصف پیمانه میوه و سبزیهای پخته و خردشده، و یا یک پیمانه از سبزی های برگی خام، و یا یک عدد طالبی متوسط، و یا ۱۸۰ گرم آب میوه و یا آب سبزی است.در مورد سبزیها باید دقت شود حتی الامکان از سبزی هایی که هرچه بیشترسبزند، بخصوص از سبزیهای برگی سبز برای رژیم غذایی انتخاب شود. سبزیهای برگی سبز دارای نیروی بسیار مقتدری بر ضد سرطانند. یا تحقیق جدید ایتالیایی نشان داده است که مصرف مکررسبزی های برگی سبز تیره برای جلوگیری از خطر سرطان بسیار مؤثر است سبزی های برگی سبز تیره نظیر اسفناج، کاهوی ایرانی با برگهای شل و سبز تیره و کلمبروکلی سبز تیره منبع غنی از انواع ترکیبات شیمیایی ضداکسیدکننده هایند. یعنی دارای مقدار قابل ملاحظه ای بتاکاروتن و فولیا اسید و همچنین ترکیب شیمیایی لوتئین اند. لوتئین ترکیب شیمیایی ضداکسیدکننده کمتر شناخته شده ای است که برخی از دانشمندان آنرا از نظر قدرت ضداکسیدکننده بودن برعلیه سرطان در ردیف بتاکاروتن میدانند. مثلاً أسفناج دارای مقدار زیادی مادهٔ ضداکسیدکنندهٔ لوتئین است و در کلم نیز مقدار زیادی حتی بیشتر از اسفناج مادهٔ مفید لوتئین وجود دارد. توصیه دکتر فردریای خاچیالی" دانشمند محققی در وزارت کشاورزی امریکا این است که در مورد سبزیها برای اینکه از حداکثر مواد ضداکسیدکننده کاروتنوئید و سایر انواع ضداکسیدکنندهها استفاده شود باید حتی الامکان از سبزی های به رنگ سبز تیره انتخاب شود. زیرا هرچه سبزیها بیشتر دارای رنگ سبز تیره باشند، بیشتر دارای مواد ضدسرطان کاروتنوئیدند. و اضافه می کند که خوشبختانه لوتئین و سایر کاروتنوئیدها در ثر پختن و یا انجماد سبزی ها از بین نمی روند. ولی البته حرارت به برخی از ضداکسیدکنندههای بی ثبات نظیر ویتامین C و گلوتاتیون "آسیب وارد می کند.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد