نقش طب سنتی در افزایش و کاهش نیروی جنسی..


نقش طب سنتی در افزایش و کاهش نیروی جنسی..

نقش طب سنتی در افزایش و کاهش نیروی جنسی..

 

کاهش نیروی جنسی

 سداب ، ارزن، کرویا، دانه اسفند، پودینه، شاه دانه، مرزنجوش، عدس، کاهو، خرفه، تربد، کافور، گل سرخ، ریشه اسپرزه، کدو، قهوه، کاسنی، تاجریزی، نیلوفر، ترشیجات، آب سرد، مدرات بول، مدرات عرق. برای کاهش نیروی جنسی تخم کاهو نرم کوبیده «۵ گرم» با آب خرفه صبح و عصر یا تخم سداب ۵ گرم برای صبح و عصر با آب خرفه و یا ۱۰ گرم تخم خرفه صبح و عصر این درمان را به مدت ۷ روز میتوان ادامه دهند.

افزایش نیروی جنسی

تخم انجره، انیسون، زنجبیل، بوزیدان، زعفران، قسط شیرین، زبان گنجشک، ماهی سقنقور، فلفل، دار فلفل، تودری سرخ و سفید، بهمن سرخ و سفید، سورنجان، خولنجان، دارچینی، عاقرقر حا، انغوزه، زنیان، شقاقل، پیاز شاهی، نعناع، مارچوبه، تخم شنبليله، تخم ترب، تخم کلم، بادام و گردو، فندق، پسته، مغز دانه کاج، نارگیل، تخم کتان، کنجد، پنبه دانه، انجیر، مویز، انگور، شیر، آش، حلیم، زرده تخم مرغ، مربای زنجبیل، مربای شقاقل و انوش دارو، با فرمول زیرگل سرخ 15 گرممصطکی ۲۰ گرم  اسارون۵ گرم قرقل۵ گرمسنبل۵ گرم زرنب 5 گرمبساسه 5گرمجوز هندی 5 گرمهل ۵ گرمصبر زرد ۵ گرمریشه کبر ۵ گرم همه را نرم کوبیده در یک کیلو عسل حل کرده، روزی سه قاشق مرباخوری میل نمایند. داروی فوق برای تقویت اعضای رئیسه (حواس پنجگانه) ضد گرفتگی قلب و خفقان ضد غمگینی، اشتها آور، به طور کلی، ضد ضعف عمومی لیکن در تقویت بی نظیر است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد