نقش عنصر برون” در جذب کلسیم و در ساختمان استخوان ها!!


نقش عنصر برون” در جذب کلسیم و در ساختمان استخوان ها!!

نقش عنصر بورون" در جذب کلسیم و در ساختمان استخوان ها

اخیراً یا مطلب جدیدی کشف شده و آن این است که شبه فلز بورون که به مقدارفوق العاده جزئی در بدن وجود دارد ممکن است نقش قابل ملاحظه ای بر ضد پوکی استخوان داشته باشد. و اگر در رژیم غذای از میوه ها و مغزهای گیاهی خیلی کم استفاده  شود مقدار کافی عنصر بورون وارد بدن نمی شود، و کمبود بورون در بدن ممکن است مانعی برای سوخت و ساز کلسیم باشد و پائین بودن مقدار کلسیم در بدن منجر به سستی و شکنندگی استخوانها گردد. تحقیقات جدید نشان می دهد که عنصر بورون، مقدار هورمون استروژن و سایر ترکیبات شیمیائی خون را که مانع از دست رفتن کلسیم و پوکی استخوان هستند افزایش میدهد و به عبارت دیگر عنصر بورون تا حدود زیادی برای تأمین کمبود استروژن مؤثر است. طبق نظر دکتر فورست نیلسن" از مرکز تحقیقات تغذیه انسانی وزارت کشاورزی امریکا در داکوتای شمالی، بدون وجود مقدار کافی بورون، بدن انسان نمی تواند کلسیم لازم را داشته باشد، دکتر نیلسن کشف کرده است که زنان در سن بممر از یائسگی که از رژیم غذای بدون بورون و یا با مقدار کمی بورون استفاده می کنند، خیلی مستعد از دست دادن کلسیم و منیزیم اند که مواد معدنی لازم برای استحکام استخوانها هستند. ولی اگر در هر روز مقدار مختصر ۳ میلی گرم بورون که بآسانی می توان از مواد غذای به دست آورد بخورند، خیلی کمتر کلسیم از دست می دهند(۴۰ درصد کمتراز دست می دهند).دکتر نیلسن می گوید ظاهر آبورون از طریق افزایش هورمونها در خون اثربخش است. در آزمایش هائی که به عمل آورده مشاهده کرده است که وجود بورون کافی در بدن موجب افزایش فعال ترین نوع استروژن تا دو برابر می شود. یعنی مقدار استروژن خون زنان را تا حد روش درمان با استروژن می رساند. و همچنین مقدار هورمون تستوسترون که تأمین کنندهٔ استرادیول است را نیز بیش از دو برابر افزایش می دهند. متأسفانه در اغلب نقاط دنیا از جمله در امریکا خیلی کم از طریق مواد غذائی، عنصر بورون وارد بدن مردم می شود و به همین دلیل با این که خیلی از شیر و لبنیات که سرشار از کلسیم است استفاده می کنند با وجود این مستعد پوکی استخوان هستند. و به همین دلیل است که گیاهخواران کمتر به بیماری پوکی استخوان مبتلا می شوند. عنصر بورون در میوهها بخصوص در سیب، گلابی، انگور، کشمش، خرما، هلوو در دانه سویا و در مغزهای گیاهی نظیر بادام، بادام زمینی، فندق و همچنین در عسل به مقدار قابل ملاحظه وجود دارد.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد