نقش عوامل جنسیتی و نژادی در بروز ام اس


نقش عوامل جنسیتی و نژادی در بروز ام اس

نقش عوامل جنسیتی و نژادی در بروز ام اس

 

 عوامل جنسيتی

این حقیقت که شیوع اماس در مردان و زنان به یک میزان نیست، از مدتها پیش کنجکاوی پزشکان و دانشمندان را تحریک کرده است. این بدان مسئله برمیگردد که مابین این دو جنسی اختلافات قابل توجهی وجود دارد (البته از لحاظ ابتلا به این بیماری که ممکن است کلیدی برای  حل ام اس باشد.

* شیوع ام اس زنان دو سه برابر شیوع آن در مردان است. این وجود، شیوع این بیماری قبل از بلوغ، در هر دو جنسی به یک اندازه است به منظور کسب اطلاعات بیشتر دربارهی ام اس در کودکان، به فصل پانزدهم .)مراجعه کنید

* ابتلای آقایان به این بیماری در مقایسه با خانمها، غالبا در سنین بالاتری رخ میدهد و احتمال بیشتری دارد که ام اس انها از نوع پیشروندهی اولیه باشد. (در مورد سیر بیماری می توانید در بحث «تشخیص چهارگانه ی انواع بیماری» که در ادامه ی همین فصل می آید، اطلاعات بیشتری کسب کنید.)

عوامل قومی یا نژادی

اماس منحصر به نژاد قوم خاصی نیست، اما گروههای خاصی بیشتر در معرض ابتلا قرار دارند. دانشمندان استفاده .3 راهکارهای زیر  فهمیدن ارتباط بین عوامل ژنتیکی و محیطی و میزان اختلاف شیوع ابتلا به ام اس در این گروهها هستند:

شیوع اماس در بین نژاد هند-اروپایی اقوام ساکن در اروپای شمالی از ala Ab بیشتر است. امریکایی های افریقاییتبار و اسپانیایی تبارها و نصف هندواروپاییها به اماس مبتلا می شوند.

علایم آنها نیز متفاوت است. ام اس  در افریقاییهای خالصی، اینوئیتها، اسکیموها و بعضی جوامع منفک در گوشه و کنار جهان که با بقیه ی جوامع اختلاط پیدا نکردهاند، نادر بوده یا تا کنون موردی از اماس در بین آنها گزارش نشده است.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد