نقش فسفر در بدن


نقش فسفر در بدن

نقش فسفر در بدن

 فسفر در بدن چهار عمل مهم انجام میدهد:به رشد و ترمیم بدن کمک میکند با کمک به متابولیسم چربیها و نشاسته ها، توان و نیروی لازم را در فرد بوجود میآورد درد ناشی از ورم مفاصل را کاهش میدهد در سلامتی دندانها و لثه مؤثر است. از کل فسفر موجود در بدن ۸۰ درصد آن در استخوانها و ۲۰ درصد آن در دیگر قسمتهای بدن وجود دارد. عملکرد فسفر در استخوان به این گونه است که با کلسیم کریستال هایی را تشکیل می دهد که در اسکلت پروتئینی استخوان نشسته و موجب استحکام استخوان می شود.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد