نقش هویج در مبارزه با سرطان ریه


نقش هویج در مبارزه با سرطان ریه

نقش هویج در مبارزه با سرطان ریه

تمام انواع میوه ها و سبزی ها ممکن است انسان را از دستبرد سرطان ریه حفظ کنندولی سرآمد همه آنها سبزی های سرشار از ترکیب شیمیائی بتاکاروتن اند. بتاکاروتن ترکیب شیمیای رنگی به رنگ نارنجی است که تقریباً ۱۵۰ سال قبل از هویج گرفته شده است. ترکیب شیمیائی مفید بتاکاروتن به مقدار زیاد در سبزیهای برنگ سبز تیره ونارنجی تیره وجود دارد و هر قدر رنگ این سبزی ها تیره تر باشد به همان نسبت مقداربتاکاروتن آنها بیشتر است. (در مورد سبزیهای به رنگ سبز تیره ماده کلروفیلبتاکاروتن را پوشانیده است).image-1بتاکاروتن تریاقی برای سرطان ریه است. در آزمایش هائی که در مورد جانوران آزمایشگاهی انجام گرفته، پس از این که به آنها ترکیبات شیمیائی نیرومند سرطانزا داده شده، خوردن بتاکاروتن مانع ایجاد سرطان ریه در آنها شده است. و در مورد انسان طبق مطالعات اکثریت اپیدمیولوژیست ها که در ۱۵- ۱۰ سال گذشته انجام گرفته، نشان داده می شود اشخاصی که معمولاً از مقدار زیادی سبزیهای دارای بتاکاروتن در رژیم غذائی خود استفاده میکنند، ۶۰ - ۳۰ درصد کمتر احتمال دارد به سرطان ریه مبتلا شوند. نمونه ای از این مطالعاگ تحقیق جدیدی است که در دانشگاه ایالتی نیویورل در بوفالو انجام گرفته، در این تحقیق نشان داده می شود، احتمال مبتلا شدن به سرطان ریه برای اشخاصی که بیش از یالی بار در هفته از سبزیهای سرشار از بتاکاروتن استفاده می کنند در مقایسه با اشخاصی که اصولاً از این نوع سبزیها نمیخورند خیلی کمتر است. حتی اگر حداقل هفته ای دوبار فقطیلی عدد هویج متوسط خام خورده شود ممکن است احتمال مبتلا شدن به سرطان ریه ۶۰ درصد کاهش یابد. و اگر بیش از یالی بار در هفته یالی پیمانه بروکلی خام خورده شود ۷۰ درصد و اگر بیش از یلی بار در هفته یالی پیمانه اسفناج خام خورده شود ۴۰ درصد احتمال مبتلا شدن به سرطان ریه کاهش مییابد. جدول مواد غذائی سرشار از بتاکاروتن را در آخر کتاب ملاحظه نمائید.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد