نقش و اثرات روابط کودکی در بزرگسالی


نقش و اثرات روابط کودکی در بزرگسالی

نقش و اثرات روابط کودکی در بزرگسالی

  صرف  نظر از اینکه الگوی پیوند عاطفی دوران کودکی تا بزرگسالی ادامه مییابد یا نه، بسیاری از الگوهای فکری و رفتاری بالغین، ریشه در داده های دوران کودکی دارد که در ضمیر ناخود اگاه فرد (حافظه تلویحی یا خاطره ای) شکل گرفته است. این اثرات از طریق مکانیسم های زیر اعمال می شوند: ۱- همانندسازی یا انتقال (Identification or Transference): این مکانیسم یک نوع شبیه سازی ناخودآگاه از فردی (یا موقعیتی) است که در حال حاضر در زندگی شخصی حضور دارد با فردی (یا موقعیتی) که در دوران کودکی شخصی نقش مهم و یا اثرگذاری داشته است. برای مثال، اگر شخصی پدر یا مادری سختگیر و بسیار منظم داشته بوده باشد مواجهه او با یک رئیس خشک و بسیار مقرراتی میتواند باعث برانگیخته شدن همان احساس ناخوشایند و آزار دهنده دوران کودکی اش با پدر یا مادر در ذهنش شود و به انتقاد و یا دستورات رئیس بیش از حد معمول واکنش نشان داده و منقلب شود (بدون اینکه خود از ریشه و علت چنین .واکنش و احساسی با خبر باشد)؛ یا اگر فردی مادری خرده گیر و سرزنش گر داشته . بوده باشد، با کوچکترین انتقاد یا نظر مخالف همسرش به هم بریزد و واکنش بیش از حدی نشان دهد همچنین اکثر افراد الگوی رابطه بین پدر و مادرشان را بطور ناخودآگاه و یا خودآگاه در زندگی و ارتباطات فردی خود بکار میبندند (مگر اینکه با مطالعه وآگاهی و نیز دریافت مشاوره اصلاح شود). این مسئله در مورد انتخاب شریک زندگی نیز تا حدودی صادق است، بطوریکه اکثر افراد بطور ناخودآگاه و تا حدی خودآگاه مجذوب فرد یا افرادی می شوند که به نوعی یادآور پدر یا مادرشان هستند و در بیشتر موارد فردی را انتخاب می کنند که بدترین ویژگی و خصیصه پدر یا مادرشان را دارند (و گاهی برعکس). مثلاً اگر ما پدری موفق و هدفمند و برنامه ریز موضوع ناراحت بودیم، ممکن است همسری را انتخاب کنیم که تا حدود زیادی .درویش مسلک و یا به عبارتی معنوی و راحت طلب باشد ۲- وابستگی، استقلال و همبستگی: کودک انسانی درمانده ترین موجود در میان پستانداران است و حیات او حداقل در چند سال اول تولد تماماً وابسته به دیگری است. کودک از حوالی ۲ سالگی کم کم قادر به درک خود به عنوان ماهیت و موجودی مستقل می شود و از ما به من تبدیل میشود. حال بر حسب اینکه چه درجه از امنیت و اطمینان در درون او کاشته شده باشد (پیوند عاطفی امن) کودک  شروع به شناسایی توان مندی ها ،احساسات و افکار خود و دیگران  و تمایز ان ها از دیگران و چهارچوب ها و مرزها می شود و بدین ترتیب است که ویژگی شخصیتی فرددر ارتباط با دیگران که آیا فردی مستقل (independence)، وابسته (dependence) و یا متکی به یکدیگر (interdependence) باشد، شکل میگیرد و تا آخر عمر شخصی باقی میماند (مگر اینکه با آگاهی و کمک اصلاح شود)، سالمترین نوع ارتباط، نوع همبسته یا متکی به هم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد