نقش کلسیم در مبارزه با سرطان کولون


نقش کلسیم در مبارزه با سرطان کولون

نقش کلسیم در مبارزه با سرطان کولون

از موادغذایی سرشار از کلسیم نباید غافل بود زیرا به نظر میرسد که کلسیم از دشمنان سرطان است. به طوری که تحقیقات متعددی نشان داده است مطمئناً کلسیم در مقابله با حوادثی که منجر به سرطان کولون می شود مؤثر است.دکتر سدریای گارلاند مدیر بخش سرطان دانشگاه کالیفرنیا در ساندیگو در تحقیقات خود مشاهده نموده است مردانی که طی ۲۰ سال در هر روز چند پیمانه شیر می خوردهاند در مقایسه با مردانی که شیر نمی خوردهاند ۷۰ درصد کمتر احتمال مبتلا شدن به سرطان داشته اند. نظر دکتر گارلاند این است که خوردن ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰ میلی گرم کلسیم در روز ممکن است ۷۵-۶۵ درصداحتمال مبتلا شدن به سرطان کولون را کاهش دهد. هریک پیمانه شیر بی چربی در حدود ۳۰۰ میلی گرم کلسیم دارد. یکی از دلایل اثر کلسیم این است که کلسیم می تواند تکثیر سلولهای سطحی لایه داخلی کولون را متوقف نماید. و به این ترتیب از رشد سریع سلولی که نشانه آغاز سرطان است جلوگیری کند. دریای تحقیقی که به ۳۵ نفر مرد وزن در مدت ۳ ماه روزانه ۱۵۰۰-۱۲۵۰ میلیگرم کلسیم داده شده تکثیر غیرعادی سلولی کولون پس از یا ماه اول ۳۶ درصد کاهش داشته است و بعلاوه همین که بیماران خوردن شیر را متوقف کردند، تکثیر سریع سلولی دوباره از سر گرفته شده است. دانشمندان بیمارستان هانری فورد در دیترویت در تحقیقات مشاهده کرده اند که دادن ۱۲۵۰ میلی گرم کلسیم در هر روز در مورد برخی از بیماران که دارای پولیپ بودهاند پس از یا هفته فعالیت آنزیمهای کولون را که موجب افزایش رشد تومور می شوند ۵۰ درصد کاهش داده است. ولی در عین حال در مورد برخی دیگر از همین بیماران کلسیم اثری نداشته است. به عنوان تریاق ضدسرطان کولون توضیه دانشمندان این است که روزانه حداقل از یک پیمانه شیر مخلوط با غلات یا بهتر، یک پیمانه شیر کم چربی مخلوط با سبوس گندم استفاده شود. این نظر در نتایج تحقیقاتی که طی ۱۵ سال در سوئد انجام گرفته نیز تأیید شده است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد