نمونه برداری از بافت پستان


نمونه برداری از بافت پستان

نمونه برداری از بافت پستان 

اگر توده توپر در ماموگرام یا سونوگرافی دیده شد، لازم است که پزشک متخصص برای تعیین نوع سلولهای آن ز ننده بود. به ص اگر توده در عمقی بافت پستان قرار  نه برداری انجام دهد. درگذشته، نمونه برداری توسط سوزن، دردناک و ناراح داشت.امروزه ۴۰ الی ۵۰ درصد از بیمارستانهای امریکا خیلی آسان و سریع نمونهموضعی و توسط دوربینهای دیجیتالی، متخصص سوزنی را داخل پستان فرو می کند وقتی که سوزن به توده برخورد کرد (همزمان توسط دوربین آن را میبیند) با فشار تکمه ای، سوزن را به داخل توده میفرستد و نمونهای از بافت ان برمی دارد.این عمل بدون درد است :این کار در همهٔ موارد مناسب نیست. برای مثال وقتی توده قابل لمس است و همچنین اگر نمونه کوچک باشد ممکن است باف تهای سرطانی در آن قسمت نباشند. به علاوه خیلی از افراد ترجیح میدهند که تمام تو خیالشان راحت شود.تحقیقات بالینیقبل از شروع درمان سرطان پستان ممکن است بخواهید در  یک مطالعه بالینی شرکت کنید. این مطالعات برای یافتن روشهای جدیدتر و مؤثرتر است. اکر در مطالعهٔ بالینی  به ثابت شد که روش جلیل درمانی مؤثرتر از روشهای موجود است، روش جلیل استاندارد و متداول خواهد شد. قبل از پیوستن به تحقیقات، از مزایا و معایب آن کاملا اطلاع پیدا کنید.چون ممکن است شما در یک گروه جزو افرادی قرار گیرید که به جای  مطالعات نشان داده است در کسانی که تومورهای کوچکى دارند که به غداد لنفاوی اطراف دست اندازی نکرده است، خارج کردن نود ۵ توسط جراحی برداشتن کل سینه  است. همچنین برداشتن تومور به همراه شیمی درمانی و رادیوتراپی بهترین و مؤثرترین روش درمان محسوب می شود. در طی خارج کردن توده از پستان، پزشک تعدادی از غدد لنفاوی را  خارج و از نظر وجود سلولهای سرطانی مورد آزمایش قرار میدهد.آیا پزشک شما در انجام نمونه برداری (غده سینتینل) روشجدیدیکه در آن دیگر نیازی نیست که برای بررسی پیشرفت سرطان از حدود ۳۰ غده لنفاوی نمونه برداری شود، تبحر دارد؟ در این روش جدید را داخل تومور تزریق می کنند. سپس سینه را ماساژ می دهند تا این ماده درون عروق لنفاوی به حرکت در آید. با این روش پزشکان متوجه می شوند که سلول های سرطانی  اول به کدام غده دست اندازی میکنند. به این طریق اگر غده سنتینل سرطانی نباشد می کنند که سرطان پیشرفت نکرده است. در سال ۱۹۹۹ برای انجام این پزشکان فرض روش تنها ۱۰٪ جراحان آموزش دیده بودند، اما پیش بینی می شود که در عرض چند سال آینده، این روش فراگیر شود. اگر تومور بزرگ باشد، جراح ماستکتومی ساده (برداشتن پستان) را انجام میدهد و اگر تومور بزرگتر یا فشرده شده و یا احتمال عود آن } می رادیکال تغییر یافته (برداشتن پستان و غدد لنفاوی و . ان) را پیشنهاد می کند. این نوع جراحی وسیع را میتوان با ترمیم پستان (یا در همان زمان و یا پس از آن) همراه کرد. اگر می خواهید عمل ترمیم پستان غانجام دهید قبل از جراحی به پزشکان بگویید، زیرا ممکن است نحوهٔ عمل را ارند اگر سرطان به عضلات قفسه سینه دست اندازی کرده باشد، ماستکتومی رادیکال بهترین روش درمانی خواهد بود. امروزه این عمل تنها در مواقعی که سرطان به عضلات سینه انتشار پیدا کرده، انجام می شود. با وجود این هر چقدر که جراح ماهرانه و دقیق عمل کند نمی تواند همهٔ سلول های سرطانی منتشر شده در غدد لنفاوی و خون را از میان بردارد. به همین علت سایر روشهای درمانی مانند: رادیوتراپی، شیمی درمانی، و هورمون درمانی نیز لازم است.

دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد