نکاتی خواندنی در مراقبت از دست و ناخن!


نکاتی خواندنی در مراقبت از دست و ناخن!

نکاتی خواندنی در مراقبت از دست و ناخن!

 

مراقبت های دست و ناخن

دستها و ناخن ها قابل رویت ترین بخش بدن شما هستند، که معمولاً استفاده های نادرستی از آنها می شود. شما آنها را در هر فعالیت روزانه خود مورد استفاده قرار می دهید و آنها نهایی ترین وسیله ای هستند که برای انجام کارهایتان به کار می گیرید. پس همانطور که به صورت خود توجه می کنید، میبایستی به دستها و ناخن های خود نیز رسیدگی کنید.

با دستهای خود مهربان باشید.

 آیا خوب است که مقدار زیادی پول برای مانیکور دستهای خود خرج کنید؟

قانون ۱: دستهای خود را بعد از هرگونه تماسی با آب خشک کنید.

قانون ۲: هنگامی که از مواد شوینده استفاده می کنید دستکش به کار برید.

 قانون ۳: دستهای خود را هر روز چرب کنید.

 قانون ۴: دستها را از درجه حرارتهای زیاد دور نگه دارید.

 قانون ۵: انگشتان خود را هر روز ورزش و ماساژ دهید.


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد