نکاتی خواندنی در مراقبت های بهداشتی بیماران مبتلا به ام اس


نکاتی خواندنی در مراقبت های بهداشتی بیماران مبتلا به ام اس

نکاتی خواندنی در مراقبت های بهداشتی بیماران مبتلا به ام اس

 

اطلاعاتی که شما طی ملاقات هایتان با پزشک در اختیارش قرار می دهید، وی را قادر میسازد تا توصیه های درمانی را جمعبندی و به شما ارائه کند، پس زمان آن می کنند حالشان خوب نیست، قرار ملاقات با پزشکشان را به هم میزنند (غیرمنطقی است، ولی واقعیت دارد)؛ بعضی ها از دادن اطلاعات در مورد علایمشان خودداری میکنند.

زیرا نمیخواهند به عنوان یک مریض «بد» قلمداد شوند (اگرچه اینجا مدرسه نیست و به کسی نمره نمیدهند)؛ بعضی ها قیافهی خوشحال به خود میگیرند زیرا نمیخواهند جزو آدمهای معترض قلمداد شوند (انگار با کسی مسابقه ی محبوبیت دارند). همچنین افرادی را میشناسیم که به پزشکشان گفتهاند همه چیز بروفق مراد است زیرا نمیخواستهاند پزشکشان «حساس بدی» پیدا کند.

نکته اینجاست که مراقبت های بهداشتی تان به اطلاعاتی نیاز دارند که فقط شما می توانید در اختیارشان قرار دهید. این اطلاعات عبارت است از:

*علایمی که در حال حاضر درگیر آنها هستید.

* تغییرات احساسی یا فیزیکی که از ویزیت قبلی تابهحال متوجه شدهاید. عوارض جانبی یا مشکلاتی که با داروهایتان دارید

* مشکلات روزانهای که در خانه یا محل کار با آن مواجهید.

متأسفانه وقت ملاقات تان با پزشک یا پرستار ممکن است محدود باشد. بنابراین بهترین راهکار برای استفادهی بهینه از وقت، آن است که از قبل خود را برای صحبت در مورد مشکلاتتان آماده کنید. اگر فقط یک موضوع خاصی مد نظرتان است، همه چیز را در مورد آن مطرح کنید: حتماً در مورد نحوه ی بروز و تأثیر آن بر زندگی روزمره تان توضیح دهید. اگر دچار مشکلات عدیدهای هستید، سعی کنید قبل از مطرح کردنشان با پزشک، ابتدا آنها را بنا به اهمیتشان در ذهنتان اولویتبندی کنید. احتمال دارد همه چیز در آنِ واحد به فکرتان نرسد، بنابراین شما و پزشکتان باید ابتدا به مسائل مهمتر بپردازید.

صحبت کردن در مورد آنها خیلی سخت است. اما پزشکان و پرستاران چندان خجالتی نیستند و متخصصان ام اسی همه چیز را در مورد علایم ادراری و رودهای، مسائل جنسی خدا، پاپسی نکشید و عقب نشینی نکنید. و اگر پزشکتان هیچگاه در مورد این نوع مشکلات از شما چیزی نمیپرسد، یا وقتی شما مطرح می کنید، در جواب دادن به آنها راحت نیست، دقیقاً وقت آن رسیده که دنبال پزشک دیگری بگردید!


دیدگاه خود را مطرح فرمایید . وظیفه ماست که به سوالات شما پاسخ دهیم

پاسخ دیدگاه شما ایمیل خواهد شد